Решение №96/26.07.2021 по дело №1023/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 96

  Гр. София, 26 юли 2021год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение в открито съдебно заседание на двадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ПАНЕВА

  КРАСИМИРА МЕДАРОВА

  при участието на секретаря ИЛ. ПЕТКОВА

  и след становище на прокурора от ВКП Я. ГЕБОВ, като разгледа докладваното от съдия Медарова наказателно дело № 1023/2020 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството пред ВКС е по реда на глава ХХІІІ от НПК.

  Образувано е по касационни жалби на подсъдимия С. К., чрез упълномощения защитник адв. М. Х. и по лична касационна жалба на подсъдимия Д. А. С. срещу въззивно решение № 114/23.09.2020 г. на Бургаски апелативен съд, наказателно отделение, постановено по в.н.о.х.д. №42/2020 г., по описа на същия съд.

  В жалбата на защитата на подсъдимия К. се навеждат всички касационни основания по чл.348, ал.1, т.1-3 от НПК и се прави искане за отмяна на решението и оправдаване на подсъдимия, алтернативно – за изменяване решението на въззивния съд и намаляване на наложеното наказание. Доказателствената дейност на апелативния съд по събирането и оценката на доказателствата, както и формирането на вътрешното му убеждение по фактите се оценяват в противоречие с изискванията процесуалния закон. Възразява се срещу изложената аргументация за кредитиране на приобщени свидетелски показания от фазата на досъдебното производство, както и на отказа на съда да възприеме за обективни обясненията на подсъдимия С., които неправилно са игнорирани като надежден доказателствен източник. Заключението на видео техническата експертиза се оценява в противоречие с показанията на свидетелите, присъствали на инцидента, както и се определя като несъответно на изводите на въззивния съд по фактите, които според защитата не кореспондират на съдържанието на изследвания видео запис. В заключение се поддържа оплакването за едностранчиво извеждане на факти на базата на изолирани доказателства, а не чрез комплексен подход, обективен и пълен анализ на доказателствената съвкупност. Нарушението на материалния закон се мотивира с обективна и субективна несъставомерност на деянието, поради липса на физическа принуда от страна на подсъдимия К. спрямо пострадалия и неучастие в отнемането на вещите му, които са били взети принудително от подсъдимия С. без негово знание, което изключва общност на умисъла между двамата за извършване на грабеж.

  В жалбата на подсъдимия С. се изразява несъгласие с осъдителното въззивно решение, поради липса на вина относно извършването на инкриминираното деяние. Подсъдимият възразява срещу оценката на гласните доказателства, изходящи от свидетелите Я. и Г. и счита, че неправилно са интерпретирани при възприемането на фактическата обстановка по делото.

  Прави искане за оправдаване, като алтернативно моли за намаляване на размера на наложеното наказание лишаване от свобода.

  Упълномощеният защитник на подсъдимия К., адв. Х. пред ВКС поддържа касационната жалба по наведените касационни основания и с направените алтернативни искания за оправдаване на подсъдимия или за изменение на въззивното решение с намаляване на наказанието. Твърди, че в решението липсва отговор на възраженията от въззивната жалба на подсъдимия относно недостатъците в доказателствената дейност на първия съд. Поддържа и тезата за неправилно прилагане на материалния закон при недоказаност на съвместното участие на двамата подсъдими в извършването на грабежа.

  Подсъдимия К. в последната си дума пред ВКС моли да бъде оправдан.

  Подсъдимият С., /който е задържан/ редовно призован, не се явява пред касационната инстанция, поради изразено изрично при призоваването му желание да не присъства в съдебно заседание. Представлява се от назначен пред ВКС служебен защитник, адв. У., която поддържа личната му касационна жалба по изложените съображения и с направените от подсъдимия алтернативни искания. Служебният защитник на подсъдимия С. застъпва становище за процесуална и материална незаконосъобразност на въззивното решение и за явна несправедливост на наложеното наказание. Счита, че доказателствената съвкупност не е оценена обективно и пълно, като съдът неправилно е интерпретирал показанията на пострадалия за отнемане на владението върху движимите му вещи, без да отчете фактите по делото, че чантата му е била на земята, от където

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари