*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно вземанията на кредитора за лихви при предсрочна изискуемост на кредита, както и относно начина и реда на погасяване на вземанията по чл. 76 ЗЗД.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на деветнадесети май през две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
Александър Цонев

Членове:
Филип Владимиров, Джулиана Петкова

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № ******/2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Касационни въпроси

Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради противоречие на въззивно решение № 260045//2021 г. на Варненски апелативен съд с т.р. №3/2019 г. на ОСГТК по въпросите относно вземанията на кредитора за лихви при предсрочна изискуемост на кредита, както и относно начина и реда на погасяване на вземанията по чл. 76 ЗЗД.

Мотиви

С тълкувателно решение №3/2019 г. на ОСГТК е даден отговор на поставените въпроси:

За погасяването на паричните задължения приложение намира специалното правило на чл. 76, ал. 2 ЗЗД, според което при недостатъчно изпълнение се погасяват най - напред разноските, след това лихвите и най-после главницата. Интересът на кредитора от изпълнението и принципът на неделимост на плащането в съчетание с коректива на чл. 66 ЗЗД, налагат тълкуването, че разпоредбата на чл. 76, ал. 2 ЗЗД предвижда еднаква поредност за плащане на всички видове лихви. Правилото на чл. 76, ал. 2 ЗЗД отчита интереса на кредитора - първо да се погасят лихвите, а непогасената главница да продължи да се олихвява, както и предвид уредената по-кратка погасителна давност за вземанията за лихви по чл. 111, б. в ЗЗД в сравнение с общата погасителна давност за главницата.

Размерът на вземането при предсрочна изискуемост по договор за заем/кредит следва да се определи в размер само на непогасения остатък от предоставената по договора парична сума (главницата) и законната лихва от датата на настъпване на предсрочната изискуемост до датата на плащането. За периода до настъпване на предсрочна изискуемост размерът на вземането се определя по действалия до този момент погасителен план, съответно според клаузите на договора преди изменението му.

По основателността

Въз основа на горното, настоящият състав на ВКС намира следното относно правилността на въззивното решение и относно спора по същество:

Касационното производство е образувано по касационна жалба на „Обединена българска банка“ АД срещу въззивно решение № 260045//19.03.2021 г. по ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари