Решение №95/12.05.2021 по дело №2664/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 95

  София, 12.05.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, IV гражданско отделение в съдебно заседание на седми април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВА ДЕКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОРИС ИЛИЕВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  при участието на секретаря Райна Пенкова

  разгледа докладваното от съдия Декова

  гр.дело №2664 по описа за 2020 год.

  Производството е по чл.303 и сл. ГПК.

  Образувано е по молба с вх. № 5 177 114/29.10.2019 г., подадена от Л. П. П., М. Г. К. и малолетните К. К. М. и К. К. М., чрез тяхната майка и законен представител П. Л. П. М., за отмяна на решение № 5702/29.08.2018 г. постановено по гр. д. № 968/2018 г. на Софийски градски съд и на потвърденото с него решение № 264 991/10.11.2017 г., постановено по гр.д. № 58731/2016г. на Софийския районен съд, с което е уважен предявения от К. Н. Б. срещу Л. П. П., М. Г. К., К. К. М. и К. К. М. иск с правно основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД.

  Молбата за отмяна е допусната до разглеждане с определение №72 от 15.03.2021г. по делото.

  Молителите поддържат доводи, „относно извършени от ищцата, пред съд, заявления на неистинности и лъжествидетестване, въвели съда в заблуждение и приети като негови изводи в решението му“. Сочат също, че „съществува основателно съмнение за безпристрастността на съдия П. С., СГС, издал съдебното решение без свои собствени изводи за допуснатите по делото доказателства, нищожно в частта си към единия ответник, при явна недопустимост на исковата молба и въпреки искания му отвод от страна по делото във връзка с произнасяне по дело, свързано с настоящото, както и поради обстоятелството, че съдия П. С., СГС, а и СРС, в решенията си премълчават незаконосъобразно факта, че правото на пожизнено и безвъзмездно ползване и владеене, което са си запазили М. и Л. П., върху описаните имоти, остава за тях, при така извършената от съда отмяна на извършеното дарение на право на собственост върху тези имоти“; че „решението се позовава на решения на други съдебни състави, които са незаконосъобразни“. Молителите поддържат доводи, че „не е извършено, от връчител, връчване на въззивното решение по делото на страна по него“ и „каквито и документи да има по делото, на основание на които да има влязло в сила решение, твърдят тяхната неистинност“ и че доколкото не са били надлежно уведомени за постановеното въззивно решение и не са могли да подадат касационна жалба срещу него, са били лишени от участие в делото. Представят писмена защита в съдебното заседание и допълнително изготвена писмена защита от адв.Т. като процесуален представител на малолетните К. М. и К. М., в дадения от съда срок.

  Ответникът по молбата К. Н. Б., чрез процесуален представител адв.М., оспорва молбата като неоснователна и моли да бъде оставена без уважение с доводи, че не са представени доказателства за наличие на предпоставките на т.2, а за соченото основание по т.5 – че молбата е неоснователна, тъй като въззивниците, сега молители, са надлежно уведомени за решението на СГС.

  По подадената молба за отмяна Върховният касационен съд, състав на ІV гр.отд. намира следното:

  С въззивното решение е потвърдено първоинстанционното решение, с което е уважен предявения от К. Н. Б. срещу Л. П. П., М. Г. К., К. К. М. и К. К. М. иск с правно основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД за обявяване за относително недействителен спрямо нея на договор за дарение, обективиран в н.а. № ***, том *, рег. № ****, дело № 143/2012 г. на Д. Н.-нотариус с район на действие района на Софийски градски съд, вписана под № *** в регистъра на Нотариалната камара, с който Л. П. П. и М. Г. К. даряват на К. К. М. и К. К. М. своите 5/100 идеални части от втори етаж на двуетажна жилищна сграда, намираща се в [населено място], [улица], заедно с прилежащите 50.32 % идеални части от общите части на сградата, включително подпокривното пространство и заедно с 50.32 % идеални части от дворното място, в което е построена сградата, намиращо се в [населено място], [улица], съставляващо УПИ № ... в кв. *** по плана на [населено място], местност „Е.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари