Определение №95/31.05.2021 по дело №1667/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 95

  гр. София, 31.05.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети май, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 1667/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.

  Постъпила е молба с вх. № 262301/23.03.2021 г. от В. И. К., М. И. К., Д. И. К. – М. и В. Н. К., [населено място], за отмяна на влязлото в сила решение № 93/05.07.2016 г., постановено по гр. д. № 192/2016 г. по описа на ВКС. С посоченото решение е обезсилено решение № 1399 от 29.06.2015 г., постановено по гр. д. № 1317 по описа за 2015 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която е оставено в сила решение от 28.07.2003 г. по гр. д. № 844/1996 г. на Окръжен съд - Кюстендил за отхвърляне на предявения от Рилска света обител - Рилски манастир, [населено място], против молителите иск за обявяване нищожността на възлагането на недвижим имот на В. Н. К., извършено на основание чл. 717, ал. 2 ТЗ с постановление от 10.04.1996 г. по гр. д. № 565/1993 г. на Кюстендилския окръжен съд. ВКС е отменил решение № 1399 от 29.06.2015 г., постановено по гр. д. № 1317 по описа за 2015 г. на Софийски апелативен съд, като вместо него е признал за установено по отношение на молителите, че Рилска Света обител - Рилски манастир е собственик на недвижим имот: почивна станция „П. - Р.“, застроена върху 141 кв.м., на два етажа, с разгъната застроена площ от 284 кв.м., ведно с дворното място, в което е построена с площ от 620 кв.м., при съседи: шосе Р. – Р. , черен път и от две страни имот на Р. С решението си ВКС е отменил констативен нотариален акт № 147/18.02.1997 г., том I, дело № 296/1997 г. на нотариус А. Р. с район на действие Районен съд - Дупница, с който В. Н. К. е признат за собственик въз основа на покупко-продажба чрез публична продан - постановление за възлагане по чл. 717 ТЗ от 10.04.1996 г. на Кюстендилския окръжен съд по гр. д. № 565/1993 г. на процесния недвижим имот.

  Молбата за отмяна се поддържа на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК. Молителите твърдят, че на 21.01.2021 г. В. И. К. е получил писмо изх. № 9400 – 6608/21.01.2021 г. от Министерството на културата, Национален институт за недвижимо културно наследство, съгласно което сградата със застроена площ 231 кв. м., на два етажа, находяща се в М. „П.“ е „магерница“, отбелязана под № 4 в Опорно-аналитичния план на М. „П.“, изготвен в НИПК /сега НИКН/ през 1985 г. Съгласно протокол на междуведомствената комисия от 07.05.1992 г., одобрен от министъра на културата, сградата попада в границите на груповата архитектурно-строителна, художествена и историческа недвижима културна ценност с категория „местно значение“ – Комплекс М. „П.“, като същата е с идентификатор **** по КККР. Сградата „Почивна станция П.“ с идентификатор **** по КККР се намира в непосредствена близост до комплекса „М. „П.“. Молителите сочат, че посоченото писмо представлява ново писмено доказателство по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, като същото променя фактическата обстановка относно спора за идентичността на претендирания от ищеца имот и опровергава изводите на съда, че сградата Почивна станция „П." е идентична с описаната под № 65 в Протокол № 8 от 1961 г. сграда, че същата е построена от Р. и впоследствие е била одържавена. От писмо изх. № 9400-6608/21.01.2021 г. се установява, че претендираната сграда не се намира в М. „П.“, а в близост до него, поради което следва да се приеме, че тя е различна от описаната под № 65 в протокол-опис № 8 отчуждена сграда. Твърди, че след като тази сграда не е отчуждена от ищеца и не е предадена с протокол-опис № 8/1961 г. на Министерството на културата, не може

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари