Разпореждане №94/14.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 94

  гр. София, 14.05.2021 г.

  БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 3787 от 29.04.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 441, ал. 2 ГПК, вр. с чл. 49, ал. 1, вр. с чл .45 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД - II поток.

  Касационна жалба вх. № 32143/08.03.2021 г., която отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касатора на 12.02.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ не е приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е юрисконсултско пълномощно съгласно 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към К.Ж.;

  6/ не се дължи внасяне на държавна такса съгласно чл. 84, ал. 1, т. 1 ГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е един отговор, съдържащ искане за разноски.

  Касационна жалба вх. № 32134/08.03.2021 г., която отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касатора на 09.02.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ жалбата е подадена от назначения с определение от 05.06.2020 г. по в. гр. д. № 4867/2019 г. на Апелативен съд – С. адвокат по реда на чл. 95 ГПК /л. 40/;

  6/ касаторът е освободен от внасяне на държавна такса – с определение от 05.05.2017 г., постановено по гр. д. № 3683/2017 г. на Софийски градски съд;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е един отговор, съдържащ искане за разноски.

  Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба с вх. № 32143/08.03.2021 г. е нередовна като не отговаря на изискванията на чл. 284 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на въззивния съд за привеждане в съответствие с тях, а именно за прилагане на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК във вр. чл. 280 ГПК.

  По изложените съображения, председателят на Четвърто гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Апелативен съд – София за отстраняване на допуснатите нередовности с оглед дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари