Определение №94/15.03.2021 по дело №4058/2020

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 94

  София, 15.03.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

  Членове: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

  ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 4058 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  С решение № 11570 от 16.07.2020 г. по в. гр. д. № 4685/2019 г. на Софийския апелативен съд е потвърдено решение от 08.07.2019 г. по гр. д. № 12626/2014 г. на Софийски градски съд, 1-5 с-в, с което е бил отхвърлен в осъдителната част предявеният от „Илиянка Илиева“ ЕООД против „Счетоводна компания Евростандарт“ ООД иск по чл.108 ЗС за предаване владението на недвижим имот в [населено място], район „С.“, [улица], офис № 3 с площ 82,62 кв. м., находящ се на първи жилищен етаж от сградата, построена в УПИ ........ от кв....по плана на [населено място], вестн.“Х. С.“.

  Със същото решение въззивният съд е оставил без разглеждане жалбата на „Илиянка Илиева“ ЕООД срещу решението на първата инстанция по чл.108 ЗС в установителната му част, тъй като липсва правен интерес за обжалване на решението в частта, с която правото на собственост на жалбоподателя върху спорния имот е било признато за установено.

  Въззивният съд е приел, че ищецът „Илиянка Илиева“ ЕООД към момента на подаване на исковата молба е бил собственик на спорния офис, но въпреки това искането за предаване владението на офиса не следва да бъде уважено, тъй като ответникът „Счетоводна компания Евростандарт“ ООД се намира в имота на правно основание – договор за наем. Този договор е сключен на 20.03.2009 г., срокът му е бил продължен до 30.09.2029 г., като страните са се съгласили, че наемната цена е предварително заплатена на 01.06.2009 г. Обсъден е и предварителният договор от 05.06.2009 г., с който страните са се задължили да сключат окончателен договор за продажба на същия имот срещу заплащане на цена от 115 000 евро с включен ДДС, изплатена изцяло на 01.06.2009 г., както и представеното пред въззивната инстанция ново писмено доказателство – влязло в сила решение от 25.07.2016 г. по гр. д. № 1211/2009 г. на СГС, VI-3 състав, с което е уважен предявеният от „Счетоводна компания Евростандарт“ ООД против „Илиянка Илиева“ ЕООД иск по чл.19, ал.3 ЗЗД за обявяване на предварителния договор за окончателен. Направен е извод, че след влизане в сила на решението по чл.19, ал.3 ЗЗД ответникът вече се легитимира като собственик на имота, в чиито правомощия се включва и владението му.

  Прието е за неоснователно оплакването на „Илиянка Илиева“ ЕООД, че първоинстанционното решение е процесуално недопустимо, тъй като съдът е преценявал представените от ответника доказателства, а е следвало да постанови неприсъствено решение. Ищецът своевременно е поискал постановяване на неприсъствено решение, но не са били налице процесуалните предпоставки за това, ето защо правилно първоинстанционният съд с определение по чл.239, ал.3 ГПК от 06.03.2019 г. е отхвърлил това искане. Не е налице пасивно поведение от страна на ответника – той е подал отговор на исковата молба, съдържащ правоизключващи възражения, които е подкрепил с доказателства, а в първото съдебно заседание оспорването е поддържал процесуалният представител на ответника. Приети са за неоснователни доводите на ищеца за липса на представителна власт на адвоката на ответника. Съдът се е позовал на представеното по делото пълномощно, както и на разрешенията, дадени с ТР № 5/12.12.2016 г. на ОСГК на ВКС, в което е прието, че договор, сключен с лице, което е действало като представител, но без представителна власт, е в състояние на висяща недействителност /а не нищожност/, като при липса на потвърждаване на действията на мнимия представител на недействителността може да се позове само лицето, от името на което е сключен договорът и неговите правоприемници.

  Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от ищеца „Илиянка Илиева“ ЕООД.

  Жалбоподателят счита, че предпоставките за постановяване на неприсъствено решение са били налице, тъй като ответникът е бил представляван от адвокат без представителна власт. Налице била експертиза в този смисъл, намерена в адвокатска стая преди откритото съдебно заседание. Ответникът си написал определение от името на съда, което не било рядкост за него. Доказателството за липса на представителна власт не

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари