Определение №94/22.04.2021 по дело №1439/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 94

  Гр. София, 22.04.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 21.04.2021 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова

  т.д. № 1439/2019 г. и за да се произнесе, взе предвид:

  С определение от № 6/10.06.2019 г. съдът е спрял изпълнението на арбитражно решение от 30.05.2019 г., постановено по арбитражно дело № 6/2019 г. на Арбитражен съд при ЕЮП, на основание чл.48 ал.2 ЗМТА, предвид представено обезпечение в размер на 60 285.32 лв., покриващо материалния интерес на молбата за отмяна по чл.47 ал.1 т.2 ЗМТА. С окончателно решение № 122/06.04.2021 г. съдът е отменил посоченото арбитражно решение.

  Постъпила е молба от ищеца БАЛКАНТАБАКО ЕООД за освобождаване на обезпечението и възстановяването му чрез превод по посочена в молбата банкова сметка, която, с оглед горните обстоятелства, се преценява като основателна. Видно е, че към настоящия момент сумата от 60 285.32 лв. е налична по съответната сметка на ВКС. Нуждата от обезпечението е отпаднала с отмяната на решението, чието изпълнение е спряно, поради което същото подлежи на освобождаване и връщане на молителя, който го е внесъл.

  Така мотивиран, съставът на Върховния касационен съд, ТК, ІІ т.о.

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСВОБОЖДАВА обезпечението, внесено по т.д.№ 1439/2019 г. от БАЛКАНТАБАКО ЕООД за спиране на изпълнението на решение от 30.05.2019 г. по арб.д.№ 8/2019 г. на АС при ЕЮП, в размер на 60 285.32 лв., която сума да се преведе на вносителя по посочена в молба вх.№ 3375/19.04.2021 г. банкова сметка.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари