*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Коя е приложимата редакция на чл. 59, ал. 5 ЗБН, с оглед противоконституционността на пар. 8 ПЗР ЗИДЗБН/обн. ДВ бр.22/2018 г. и доп. в ДВ бр.33/2019 г./?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, Второ отделение в открито заседание на 08 юни, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

и при участието на секретаря Валерия Методиева като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №990/2021 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на И. Д. С. ЕГН: [ЕГН] и Н. Х. Д. ЕГН: [ЕГН] срещу решение №12046 от 02.10.2020 г. по в.т.д. №5076/2019 г., постановено от САС,ТК, 3 с-в, с което е потвърдено първоинстанционното решение №1306 от 16.07.2019 г. по т.д. № 1459/2017 г. на СГС, 6-12 с-в, В ЧАСТТА, с която по иск с правно основание чл. 59, ал. 5 от ЗБН, е обявено за недействително по отношение на кредиторите на „Корпоративна търговска банка“АД (н.) извършеното с изявление с вх.№ 10193/30.10.2014 г. от И. Д. С. и Н. Х. Д. прихващане на придобитите от М. М. П. с договор за цесия от 30.10.2014г. вземания, произтичащи от договор за безсрочен депозит по банкова сметка IBAN BG30KORP.... в общ размер на 39 500 евро, със задължения към „Корпоративна търговска банка“АД (н.) по договор за банков кредит от 19.11.2008 г., освен за сумите, които И. Д. С. би получил при разпределение на осребреното имущество.

С решението е оставен без разглеждане предявеният от синдиците на "КТБ" АД /н./ евентуален иск за обявяване за относително недействително на същото прихващане на основание чл.59 ал.3 ЗБН.

В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на въззивното решение, изразяваща се в неправилно приложение на материалния закон-чл.59 ал.5 ЗБН /в неприложимата редакция от 28.11.2014 г., с оглед противоконституционността на пар.8 от ПЗР на ЗИДЗБН/обн. ДВ бр.22/2018 г. и доп. в ДВ бр.33/2019 г./. Излагат се доводи, че решаващият съд неправилно е приложил разпоредбата на чл.59, ал.5 ЗБН в редакцията след изменението й с §9 от Закона за изменение и допълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г. – ДВ бр.98 от 28.11.2014 г. , като е зачел придаденото обратно действие на чл.59, ал.5 ЗБН по силата на §8 от ПЗР на ЗИД ЗБН – ДВ бр. 22 от 2018 г. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
съдия Боян Балевски
Боян Балевски завършва Юридическия факултет на СУ“ Св. Климент Охридски“ през 1991 година. Започва професионалната си кариера като младши съдия в Пловдивски окръжен съд през 1992 г. Последователно е бил съдия в Районен съд-Пловдив, в Софийски районен съд и в Софийски градски съд. От 2012 година и понастоящем е съдия в Търговска колегия на Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари