*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  9

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 92

  гр.София, 20.06. 2022 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осемнадесети май през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  НИКОЛАЙ ИВАНОВ

  при участието на секретаря Райна Стоименова и прокурора…………………

  като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 3473 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.7, ал. 7 от Закона за адвокатурата.

  Образувано е по жалба на адвокат И. Д. Р., представляван от адв.С. Н., срещу Решение № 3484 от 16.07.2021 г. на Висшия адвокатски съвет, с което е оставена без уважение жалбата му срещу Решение № 1 по Протокол № 18/16.05.2021 г. на Избирателна комисия към Адвокатска колегия - В. за избор на председател на Адвокатски съвет – В.. В жалбата и в последващи подадени в хода на производството молби са изложени доводи за незаконосъобразност на решението и се иска отмяната му.

  Ответната страна – Висш адвокатски съвет – [населено място], представляван от адв.В., оспорва жалбата като неоснователна.

  Конституираният като необходим другар на ответната страна – адв.Д. Д. П. – обявен за избран председател на АС - Варна, лично и чрез пълномощника си адв.Е. Й., поддържа становище за липса на основания за отмяна на обжалваното решение.

  Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, след като прецени изразените становища и ангажираните доказателства, намира следното:

  С Решение № 3484/16.07.2021 г. ВАдвС е оставил без уважение подадената от адв. И. Р. жалба срещу Решение №1 по Протокол №18/16.05.2021 г. на ИК за избор на председател на АС - Варна, с което е обявен за избран адвокат Д. Д. П.. Изборът е проведен на извънредно общо събрание (чл. 93, ал. 2 ЗА) на Адвокатска колегия – В., състояло се на 15 - 16 май 2021 г., от нарочна Избирателна комисия за извършване на подготовка и провеждане на избор за председател на АС на колегията по правила, приети на нейни заседания на 04.01.2021 г., 10.03.2021 г., 29.03.2021 г. и 14.05.2021 г.

  Първата група оплаквания на жалбоподателя се основават на твърдения за незаконно формиран и с изтекъл мандат състав на Избирателната комисия. С обжалваното решение на ВАдвС оплакванията правилно са приети за неоснователни. Видно от приложения Протокол №25/15.12.2020 г., на съвместно заседание на Адвокатския ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари