Решение №92/13.07.2021 по дело №291/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 92

  София, 13.07.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на четиринадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: Татяна Кънчева

  Членове: 1. Бисер Троянов

  2. Надежда Трифонова

  при секретаря Илияна Рангелова и с участието на прокурора Кирил Иванов разгледа докладваното от съдия Троянов наказателно дело № 291 по описа за 2021 година.

  Касационното производство е образувано по протест на Софийска апелативна прокуратура, по жалба на подсъдимия Н. Н. К. и по жалба на гражданския ищец – министъра на финансите, против въззивна присъда № 1025 от 10.12.2020 г. по в.н.о.х.д. № 1113/ 2019 г., по описа на Софийския апелативен съд, наказателно отделение ІІ.въззивен състав.

  Протестът е насочен срещу оправдателната част на съдебния акт, с която подсъдимият Н. Н. К. е изцяло оневинен по обвинението му за извършено престъпление по чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 26 от НК. В протеста се твърди, че въззивният съд е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила при анализа и проверката на доказателствените източници, което е довело и до неправилното приложение на материалния закон, визирайки с тези доводи касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК. Протестиращата страна счита, че относимите към предмета на доказване факти са били обсъдени изолирано, а не съвкупно и в тяхната взаимовръзка с други факти и обстоятелства по делото, поради което направените изводи се явяват в противоречие със събраните доказателства. Пренебрегнати са изводите от съдебно-счетоводната експертиза за фиктивност на сделки, сключени от дружеството на подсъдимия, а дължимия данък за гориво на автомобилите на търговското дружество е омаловажен и е разгледан отделно, а не като част от общото занижаване на облагаемата печалба. Неправилни са и изводите за липса на умисъл при двукратното деклариране на едни и същи товарни автомобили (влекачите „Щ.“) за различни данъчни периоди, с което е избегнат данък в размер на 1130,09 лв. Вътрешното убеждение на съдебния състав е формирано при липса на обективна, всестранна и пълна оценка на доказателствата. Прави искане за отмяна на присъдата в оправдателната й част за избягване установяването и плащането на корпоративен данък, като делото бъде върнато за ново разглеждане на друг състав на Софийския апелативен съд.

  Касационната жалба на подсъдимия Н. Н. К., чрез защитника му адвокат П. К., е против осъдителната част на въззивния съдебен акт и развива доводи по всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК. Нарушението на материалния закон е изведено с отхвърлената от съда теза на защитата за несъставомерност по чл. 255 от НК, поради погасяване на данъчните задължения, съгласно чл. 171, ал. 2 от ДОПК, който закон се явявал по-благоприятен по смисъла на чл. 2, ал. 2 от НК. Като процесуални нарушения са посочени погрешната форма на правораздавателния въззивен акт, несъответствието на обвинителния акт с изискванията на чл. 246, ал. 2 и 3 от НПК, поради осъждането на подсъдимия по неповдигнато обвинение, както и нарушение на забраната за reformatio in pejus с извършеното изменение на обвинението по чл. 255 от НПК след първоначалната отмяна на присъдата и връщане на делото на досъдебното производство. Касаторът развива и оплаквания по същество на приетите за установени факти и доказателства. Не са изложени доводи за явна несправедливост на наказанието, освен твърдението за определяне на санкция на невинно лице, неправилно осъдено за несъставомерно деяние. Прави искане за отмяна на въззивния съдебен акт в потвърдителната му част на осъдителната първоинстанционна присъда за престъплението по чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 26 от НК и за оправдаване на подсъдимия, или в условията на алтернативност – за връщане на делото за ново разглеждане.

  С касационната жалба на министъра на финансите, се оспорва правилността на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари