Решение №92/19.07.2021 по дело №2412/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №902/17.12.2020 по дело №2412/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Дали поправката на исковата молба има обратно действие?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в публичното заседание на 28.04.2021 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

При участието на секретаря Албена Рибарска, като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №2412/20 г., за да се произнесе, намира следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

ВКС разглежда касационната жалба на З. В. и И. В. срещу въззивното решение на Великотърновски апелативен съд по в.гр.д. №47/19 г.

Обжалването е допуснато на осн. чл.280, ал.1,т.1 ГПК по правния въпрос: Дали поправката на исковата молба има обратно действие?, поради твърдяното от касаторите противоречие на въззивното решение с практиката на ВКС – р. по гр.д. №1658/10 г. на трето г.о.

В касационната жалба се правят и в съдебно заседание се поддържат оплаквания за неправилност н на въззивното решение – като постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон- и се иска отмяната му.

Ответникът по жалба Министерство на правосъдието / МП/ я оспорва като неоснователна.

Ответникът по жалба РС Плевен не изразява становище.

ВКС, като разгледа жалбата, намира следното:

По въпроса, по който е допуснато обжалването: В цитираното от касатора р. по гр.д. №1658/10 г. на трето г.о. на ВКС е прието, че при отстраняване на нередовности на исковата молба, същата се счита за редовна от момента на подаването й/ чл. 100, ал. 4 ГПК /отм./, стар, чл.129, ал.5 ГПК, нов/, поради което необходимият другар / в случая там/ се конституира по делото като главна страна, считано от предявяване на иска. В р. по гр.д. №1217/62 г. на първо г.о. на ВС е посочено, че съгласно чл. 116, б. б ЗЗД всеки иск прекъсва давността независимо от това, дали по време на предявяването му са били налице всички необходими за предявяването му процесуални предпоставки. Така че и засегнатият от някакъв процесуален недостатък иск прекъсва давността също така, както и редовно предявеният иск. Прекъсването на давността става в момента на предявяване на иска. А според ГПК искът се счита предявен в момента на подаване на исковата молба, даже и нередовна ( чл. 100, ал. 4 ГПК /отм./). Поправянето прави исковата молба редовна от деня на нейното подаване, а не от деня на отстраняване на нередовността / р. по гр.д. №512/76 г. на първо г.о. на ВС/

По същество на касационната жалба:

За да отхвърли исковете въззивният съд е приел за установено следното от фактическа и правна страна: От приложеното гр. дело № 2622/1995 г. на Плевенския районен съд е видно, че с влязло в сила на 10.12.2004 г. съдебно решение е обявен за окончателен предварителният договор от 16.10.1995 г. за прехвърляне на процесния апартамент в [населено място], със застроена площ от 70 кв. м., от продавачите Й. и Е. П. на купувача Зл. В., при условие че той заплати на продавачите сумата от 1 485 лв. в двуседмичен срок от влизане в сила на решението.

Безспорно е и е видно от приложеното дело, че исковата молба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД е вписана в Службата по вписванията при РС-Плевен на 27.10.1995 г., с рег. № 3201, том I, стр. 109.

Безспорно е и се установява от второто приложено гр. д. № 525/2003 г. на Плевенския районен съд, че ищците З. и И. В. след като узнали, че на 09.09.1996 г. техните съдоговорители- продавачи по предварителния договор, са продали процесния апартамент на Р. Т., подали на 05.03.2003 г. искова молба по чл. 108 ЗС против продавачите П. и купувача на имота – Р. Т.. С влязло в сила на 01.08.2011 г. съдебно решение по делото, след като ВКС не го е допуснал до касационно обжалване, исковете на ищците по настоящото дело по чл. 108 ЗС са отхвърлени като неоснователни, тъй като П. не били във владение на имота, а

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари