Определение №92/20.04.2021 по дело №1688/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 92

  София, 20.04.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на четиринадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

  т.дело № 1688/2020 година

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Аркадия Сървис“ АД, ЕИК[ЕИК], чрез процесуален пълномощник, срещу решение № 779 от 15.04.2020 г. по т.д. № 1161/2018 г. на Апелативен съд – София, Търговско отделение, шести състав, в частта, с която след отмяна на решение № 2228 от 24.11.2017 г. по т.д. № 4341/2016 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-13 състав, са уважени предявените от синдиците на „Корпоративна търговска банка“ АД /н/ искове по чл.59, ал.5 ЗБ.

  Преди произнасяне по искането за допускане на касационно обжалване, настоящият съдебен състав констатира, че с определение от 20.10.2020г. по конст.дело № 9/2020г. Конституционният съд на Република България е допуснал до разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет за установяване противоконституционност на § 5, ал.1-4, § 6, ал.1-2, § 7 и § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗБН /обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г., доп.ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г./, чл. 60а, ал. 1 от ЗБН /обн. ДВ, бр. 22 от 2015 г., доп. ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г./, § 16 от ЗИД на ЗБН /обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г./ и чл. 60б, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗБН /обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г., в сила от 16.03.2018 г./.

  Решението по конституционното дело е от значение за произнасянето по настоящата касационната жалба. То има пряко отношение към поставените от касационния жалбоподател правни въпроси, свързани с приложението на разпоредбата на §8 от ПЗР на ЗИД на ЗБН /обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г., доп.ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г./ и чл.59, ал.5 ЗБН.

  С оглед изложеното производството по делото следва да бъде спряно на основание чл.229, ал.1, т.6 ГПК до приключване на производството по конст.дело № 9/2020г. на Конституционния съд.

  Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ търговско отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  СПИРА производството по т.д.№ 1688/2020г. по описа на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение до постановяване на решение по конст.дело № 9/2020г. на Конституционния съд.

  Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС, Търговска колегия, в едноседмичен срок от връчване на преписи от него на страните по делото.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари