Определение №904/06.12.2019 по дело №4394/2019

Анотация

Въпрос

От значение ли е при постановяване на решението по чл. 127, ал. 2 СК отношението на бащата към майката и начина, по който я е лишил от възможността да се грижи за децата си?


Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на пети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа докладваното от съдия А. Бонева гр. дело № 4394 по описа за 2019 г. взе предвид следното:

История на спора

Производството по делото е образувано по касационна жалба, подадена от М. Т. С., чрез адв. В. В., срещу въззивно решение № 255/11.07.2019, постановено от Пернишки окръжен съд по гр.д №117/2019 г.

Излага доводи за неправилност, като съображенията са за необоснованост, неточно приложение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Иска отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго, с което местоживеенето на децата З. и Т. бъде определено при нея, като й се предостави упражняването на родителските права, а на бащата се определи режим на лични отношения, като той бъде осъден да плаща месечна издръжка на двете деца. Моли за присъждане на съдебноделоводните разноски по делото.

Насрещната страна Е. С. И., чрез адв. Ж. Г. Ж., отговаря в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, че няма основания за допускане на касационно обжалване поради липса на правни въпроси в изложението към касационната жалба. В евентуалност развива съображения за неоснователност на жалбата. Моли за присъждане на съдебноделоводните разноски за инстанцията.

Мотиви

Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационната жалба е допустима.

Подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и отговаря на изискванията по чл. 284 ГПК, ал. 1 и 2.

Приложено е и изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК, с което е изпълнено изискването на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

По заявените основания за допускане на касационно обжалване, съставът на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение, намира следното:

Пернишкият окръжен съд, като частично е изменил решението на първоинстанционния Пернишки районен съд, е определил, на осн. чл. 127, ал. 2 СК, местоживеенето на двете малолетни деца З. Е. И. и Т. Е. И. при бащата Е. С. И., на когото е предоставил и упражняването на родителските права спрямо тях. Определил е следният режим на лични отношения на майката с децата: да взема децата при себе си с преспиване всяка първа и трета седмица от месеца от 17:00 часа на петъчния ден на съответната седмица до 18:00 часа на неделния ден от седмицата; да взема при себе си децата с преспиване за 40 дни през периода от края на учебната година за дето З. И. до началото на следващата учебна година, като четиридесетдневния период не трябва да съвпада с платения годишен отпуск на бащата; да взема при себе си децата за следните официални празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, а именно: Трети март, Шести май, Шести септември, Първи ноември, от 09:00 часа до 17:00 часа, а ако съответният празник се пада в събота или неделя, се прилага чл. 154, ал. 2 КТ, вземането да е с преспиване от 09:00 часа на празничния ден до 17:00 часа на последния неприсъствен работен ден; да взема при себе си децата с преспиване за коледните, новогодишните и великденските празници на всяка нечетна календарна година от 09:00 часа на първия празничен ден до 17:00 часа на последния; да взема двете деца за рождения ден на всяко дете през всяка нечетна година за времето от края на учебните занятия до 20:00 часа, а ако рождената дата се пада в почивен ден – от 09:00 часа до 20:00 часа, в случай, че рождената дата и денят, следващ рождения ден се падат почивни дни – вземането да е с преспиване от 09.00 часа на рождената дата до 18.00 часа на следващия работен ден; считано от годината на постъпване на детето Т. И. в първи училищен клас, майката има право да взема и двете деца с преспиване през цялата пролетна ваканция (определена със заповедта по чл. 104 ЗПУО) на всяка учебна година, чието начало

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове