Определение №90/24.02.2021 по дело №941/2020

Спорът е разрешен с Решение №60087/07.06.2021 по дело №941/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Нищожна ли е клауза в договор за правна защита и съдействие, в която самият адвокат е поел задължение за връщане, при определени условия, на предварително платено, но уговореното като резултативно , по смисъла на чл. 36, ал. 4 ЗАдв, възнаграждение?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на десети февруари, две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Боян Балевски т.дело № 941/2020 година

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „МЛЕКА ГРОУП“ЕООД –гр.Перник , ЕИК[ЕИК] чрез процесуалния си пълномощник, срещу решение № 3 от 06.01.2020 г. по в.гр.д. № 56/2019 г. на Апелативен съд – Велико Търново , с което е потвърдено решение № 421 от 26.10.2018 г. по гр.д. №204/2018 г. на Окръжен съд – Велико Търново , с което е отхвърлен искът на касатора срещу Н. П. Н. ЕГН: [ЕГН] за вземания в размери на: 36 000 лева и на 50 000 лева, съотв. произтичащи от уговорки в чл. 2.4 във връзка с чл. 2.2 и чл.2.3 от договор за правна защита и съдействие за оказани такива от страна на ответника в качеството му на адвокат-процесуален представител на „Диско Дура Тера“АД по дело с вх.№ 15 479/17.11.2014 г. на ВКС по КЖ срещу решение по в.т.д. №103/2014 г. на АС-Велико Търново и договор за цесия от 28.06.2017 г. , по силата на който „Диско Дура Тера“АД е прехвърлило процесните вземания на ищцовото дружество, както и в частта за присъдените разноски.

Касаторът се позовава на неправилно приложение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост.

Искането за допускане на касационно обжалване е в хипотезите на чл.280, ал.1 ГПК, т.1 и т.3 по въпросите, подробно изложени в изложението на основанията за допускане до касация..

По реда на чл.287, ал.1 ГПК е постъпил отговор от ответника по КЖ Н. Н., в която е изразено становище за липса на основание за допускане до касация.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните , приема следното:

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна, при спазване на преклузивния срок по чл.283 ГПК, насочена е срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт и отговаря на изискванията за редовност.

При постановяване на въззивното решение, второинстанцинният съд е приел следното:

Предявен е главен иск с правно основание чл.79 ал.1 от ЗЗД във връзка с чл.286 от ЗЗД във връзка с чл.36 от ЗАдв за сумата 86 000 лева по договор за правна защита и съдействие №7/20.11.2014г., и акцесорен иск с правно основание чл.86 от ЗЗД за сумата 10 532,13 лева, представлаваща мораторна лихва върху главницата от 86 000 лева за периода от 28.07.2016г. до 03.10.2017г.. Праводателят на ищеца по делото и ответника са страни по договор №7 от 20.11.2014г. за правна защита и съдействие, по силата на който ответникът адвокат Н. се е задължил да окаже на „Диско Дура Тера“ АД правна защита и съдействие, изразяващи се в защита и представителство по дело с вх. № 15479/17.11.2014г. по описа на Върховния касационен съд. По силата на договор за цесия от 28.06.2017 г. , „Диско Дура Тера“АД е прехвърлило процесните вземания на ищцовото дружество

Ищецът основава исковата си претенция на чл.2.4 от договора, съгласно който адвокатът се задължава да върне на клиента авансово заплатената сума от 50 000 лева, както и полученият хонорар, описан в чл.2.2 по-горе, в случай на потвърждаване на решението по в.т.д. 103/2014г. по описа на Апелативен съд-Велико Търново, от ВКС или връщане на делото за разглеждане на предходна инстанция, в 7 дневен срок от датата на постановяване на съответния съдебен акт.

Съгласно чл.1 от същия договор адвокатът се задължава да оказва правна защита и съдействие, а именно защита и

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари