Разпореждане №90/22.04.2021 по дело №

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 90

  гр.София, 22.04.2021 г.

  Борислав Белазелков – председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 3455 от 20.04.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ, вр. чл. 225, ал. 1 КТ- II поток.

  Касационна жалба вх. № 95/19.02.2021 г. срещу решение № 258/14.12.2020 г. по в.гр.д. № 3063/2020 г. на Окръжен съд – Стара Загора не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касатора на 20.01.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към К.Ж.;

  6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК по сметката на ВКС за държавни такси /БНБ ЦУ, BIC:BNBGBGSD, IBAN:BG 78 BNBG 9661 3100 1781 01/;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор, съдържащ искане за присъждане на разноски.

  Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на касатора за представяне на доказателства за внасяне на държавна такса в размер на 30 /тридесет/ лева по сметката на ВКС за държавни такси - БНБ ЦУ, BIC:BNBGBGSD, IBAN:BG 78 BNBG 9661 3100 1781 01.

  По изложените съображения, председателят на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Окръжен съд – Стара Загора за даване на указания на касатора за представяне на доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30 лева.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари