Решение №9/27.01.2020 по дело №1629/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Не може да се приеме, че несъответствията в диспозитива на въззивното решение биха могли да бъдат отстранени по реда на чл.247 ГПК /чрез поправка на очевидна фактическа грешка във въззивното решение/ или на чл.251 ГПК /чрез тълкуване на решението/, тъй като тези несъответствия са следствие на допусната от съда, поради нарушение на логическите правила, грешка при формиране на вътрешното му убеждение, а не на несъответствие между формираната и изразена воля на съда /очевидна фактическа грешка/ или на неяснота при изразяване на тази воля. Формирана е воля едновременно за уважаване на иска по чл.54, ал.2 ЗКИР за част от имот с граници, обозначени в прието пред въззивната инстанция заключение на вещо лице, и за потвърждаване на първоинстанционното решение, касаещо друга, различна част от спорния имот /с различни граници и площ/, без да е съобразено, че разликата между заключенията, приети пред първата и пред въззивната инстанция, логически води до необходимост за изменение на първоинстанционното решение, в случай че се кредитира приетото пред въззивната инстанция заключение.

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите