Определение №894/16.12.2020 по дело №2240/2020

Спорът е разрешен с Решение №87/09.07.2021 по дело №2240/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий:

Анотация

Въпрос

При иск за разваляне на договор, по който ищецът се легитимира в лично качество и като наследник на другия прехвърлител, следва ли съдът да съобрази в решението си обема на правото на иск на ищеца /с оглед активната материалноправна легитимация/, съобразно наследствените му права?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети октомври, през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия Първанов гр.д.№ 2240 по описа за 2020 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по подадената касационна жалба от Й. В. Д. и П. С. Д., двамата от [населено място], чрез процесуалния им представител адвокат А. М., против въззивно решение № 88 от 20.01.2020 г. по гр.д. № 1402/2019 г. на Пловдивския окръжен съд, с което е отменено решение № 1655 от 30.04.2019 год. по гр.д.N2725/2018 г. на Пловдивския районен съд и е развален поради неизпълнение сключеният с нотариален акт №..., том ІІ, нот. дело №..... от 19.07.2016 г. 2016 г. на нотариус М. П.-А., рег. № 483 по регистъра на Нотариалната камара на Република България договор, с който М. С. П. и съпругът ѝ И. С. К. са прехвърлили на Й. В. Д., която към 19.07.2016 г. е била в граждански брак с П. С. Д., срещу задължение за издръжка и гледане следния недвижим имот:самостоятелен обект в сграда с ид.№ .........., представляващ апартамент №2/13, находящ се в [населено място], ЖК „Т., бл....., със застоена площ 48,54 кв.м., състоящ се от една стая, кухня, баня-тоалетна, антре ведно с избено помещение № .... с полезна площ от 3,71 кв.м.

Мотиви

Касаторите считат решението за неправилно, поради противоречието му с материалния закон, допуснати нарушения на процесуалните правила и необоснованост. В представеното към касационната жалба изложение се позовават на основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и 3 по следните въпроси: 1. При иск за разваляне на договор, по който ищецът се легитимира в лично качество и като наследник на другия прехвърлител, следва ли съдът да съобрази в решението си обема на правото на иск на ищеца /с оглед активната материалноправна легитимация/, съобразно наследствените му права, и следва ли да конституира другия наследник при претенция за разваляне на договора в пълен обем? В предявените за разваляне части извън притежаваните наследствени права, искът недопустим ли е или неоснователен? 2. При отказ от страна на кредитора да упражнява запазено в негова полза ограничено вещно право върху недвижими имот /отказ да упражнява права върху имот, който никога не е ползвал/, следва ли този отказ да се възприема като неизпълнение от страна на длъжника и има ли той задължението да трансформира в парично изпълнение /да заплаща/ правото на ползване на кредитора? 3. Когато при двама кредитори единият ползва имота, а другият отказва да го ползва и никога не го е ползвал, следва ли да се приеме, че е налице пълно неизпълнение? 4. При запазено право на ползване върху недвижим имот може ли трето лице да извърши ремонтни работи без съгласието на титулярите на правото, при липса на достъп до имота, и следва ли това да се възприема за неизпълнение на алеаторен договор, при липса на изрична уговорка в него в този смисъл? 5. При запазено право на ползване върху недвижим имот, може ли трето лице да извърши ремонтни работи без съгласието на титулярите на правото при липса на достъп до имота и следва ли това да се възприема за неизпълнение на алеаторен договор при липса на изрична уговорка в него в този смисъл? 6. При изрично уговорена престация в договора, заедно и поотделно, и при условие, че кредиторите не живеят заедно, следва ли да се приеме пълно неизпълнение при условие, че се твърди такова само от единия кредитор? 7. Следва ли

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари