*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Преклудира ли се направено в процеса възражение за прихващане, което е било предявено, но не е разгледано по същество в предходно съдебно производство между страните?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на девети декември през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № ****** по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Консорциум Реми груп“АД срещу решение № ****** на Варненски апелативен съд, с което е потвърдено решение № ****** на ОС- Варна за обявяване неплатежоспособността на касатора с начална дата 31.12.2018 г.; за отркиване производство по несъстоятелност на длъжника „Консорциум Реми груп“АД; за назначаване на временен синдик с определено текущо възнаграждение; за постановяване на обща възбрана и запор върху имуществото на „Консорциум Реми груп“АД и насрочване на първо събрание на кредиторите, по чл.630, ал.1 ТЗ.

Касаторът поддържа, че въззивното решение е неправилно, както и че са налице предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, т.1-3 за допускане на касационно обжалване.

Ответниците по касационната жалба „Факторът“ЕООД и „Агенция за събиране на вземания“ЕАД са подали писмени отговори, в които оспорват допускането на касационно обжалване на въззивното решение и основателността по същество на касационната жалба.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:

Кaсационната жалба е редовна – подадена е от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че производството пред ВОС е било образувано по молба с правно осн. чл.625 ТЗ на „Факторът“ ЕООД, като в хода на производството, по реда на чл.629, ал.4 от ТЗ е бил конституиран присъединен кредитор „Агенция за събиране на вземанията“ ЕАД. ВнАС е приел, че така посочените кредитори се легитимират като такива въз основа на твърдените от тях основания, а именно: Въз основа на влязло в сила решение по гр.д.№3226  /  2018г. на ВРС, XLІІІ състав „Консорциум Реми Груп“ АД е било осъдено да заплати на „Факторът“ ЕООД сумите от 23 520,85лв., представляваща неизпълнено задължение за заплащане на цената по договор за доставка на стоки и услуги ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Какъв е порокът на въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК? 2. Допустимо ли е исково производство в хипотезата, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяването на иска?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно съдържанието на доклада на въззивния съд и в частност следва ли въззивният съд да даде на страната указания съобразно чл. 146, ал.2 ГПК, когато счита, че определени твърдяни от нея факти не са били доказани в първоинстанционното производство?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно значението на коефициентите за ликвидност и останалите финансово-икономически показатели и тяхната тежест при определяне на началната дата на неплатежоспособност.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Преклудира ли се направено в процеса възражение за прихващане, което е било предявено, но не е разгледано по същество в предходно съдебно производство между страните? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК) (По касационна жалба от „Консорциум Реми груп“АД срещу решение за обявяване неплатежоспособността на касатора; за откриване…

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
съдия Кристияна Гeнковска
Кристияна Гeнковска завършва Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1995г. Започва професионалната си кариера като младши съдия във Варненски окръжен съд през 1996г. Последователно е била районен съдия във Варненски районен съд – гражданско отделение, окръжен съдия във Варненски окръжен съд – гражданско отделение и апелативен съдия във Варненски апелативен съд – търговско отделение. От 2016г. и понастоящем правораздава във Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари