Разпореждане №89/26.03.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  №89

  гр. София, 26.03.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 2579 от 23.03.2021 г., констатира следното:

  Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 262751 от 16.12.2020 г. срещу решение № 260055 от 10.11.2020 г., постановено по в.гр.д. № 264/2020 г. на Ловешки окръжен съд.

  Касационното производство е по чл. 127, ал. 2 СК;

  Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря частично на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК – по преписката са налице копия от касационната жалба и изложението, които не са приподписани от адвоката; администриращият съд следва да даде указания на страната да отстрани констатираната нередовност, като даде срок всички приложени по преписката копия на касационната жалба и изложението по чл. 280 ГПК да бъдат приподписани от адвокат;

  4/приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – да се отстранят констатираните нередовности, указани по-горе в т. 3;

  5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т 3 ГПК – приложените по преписката ксероксни копия на пълномощно за адвокат Е. В. не са заверени от адвоката; с оглед на това, на жалбоподателя следва се укаже от администриращия съд да представи оригинал на представеното в копия пълномощно за представителство пред ВКС или ксероксните копия да бъдат заверени от адвоката съгласно разпоредбата на чл. 32 от Закона за адвокатурата. В противен случая касационната жалба подлежи на връщане.

  6/ внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи;

  Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията за редовност на чл. 284 ГПК и по нея не следва да се образува производство по чл. 288 ГПК.

  По изложените съображения, председателят на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  връща преписка вх. № 2579 от 23.03.2021 г. на администриращия Ловешки окръжен съд за надлежно изпълнение на дадените по-горе указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари