Решение №89/26.05.2021 по дело №3611/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №77/04.02.2021 по дело №3611/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, III-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно служебното задължение на съда за назначаване на експертиза, за изясняване на фактическата обстановка по делото, при своевременно направено възражение и заявено оплакване във въззивната жалба за необоснованост на направените фактически изводи, досежно релевантен за дело факт.

Отговор

Въззивният съд е длъжен служебно да назначи експертиза, когато е въведено оплакване за допуснато от първата инстанция процесуално нарушение, от което може да се направи извод, че делото е останало неизяснено от фактическа страна, или че направените фактически изводи които са в основата на първоинстанционното решение са необосновани. В мотивите е посочено, че когато във въззивната жалба се съдържа оплакване, че първоинстанционният съд погрешно е приел за установен даден релевантен за делото факт, не е необходимо въззивникът да е поискал назначаване на експертиза за установяване на съответния факт и да е определил задачата на вещото лице, тъй като единствено съдът може да прецени дали установяването на този факт налага съобразяване на определени правила на опита и положения на науката, изкуството, занаятите и др., изискващи специални знания, като предпоставка за назначаване на експертиза с определена задача. След като е възникнала необходимост от установяване на съответния факт, във връзка с въведено във въззивната жалба оплакване, въззивният съд служебно следва да назначи експертиза и да определи задачата й, като възложи разноските на страната, която носи тежестта на доказване.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на двадесет и седми април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря Анжела Богданова

като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 3611 по описа за 2020г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.290 от ГПК.

История на спора

Касационно обжалване е допуснато с определение № 77 от 4.02.2021г. по касационната жалба, подадена от Д. И. М. от [населено място], със съгласието на попечителя си С., чрез процесуалния представител адвокат Х. против въззивно решение № 217 от 19.08.2020г. по в.гр.д. № 423/2020г. на Окръжен съд Сливен, с което е потвърдено решение № 316 от 11.03.2020г. по гр.д.№ 4077/2020г. на Районен съд Сливен, като е уважен предявения иск и е прието за установено по отношение на „ТИ БИ АЙ БАНК“ЕАД, че дължи сумата от 5 519.62лв., главница по договор за потребителски кредит № [ЕГН] от 26.02.2018г., договорна лихва от 2 290.37лв., за периода 5.08.2018г.- 5.03.2021г., обезщетение за забава върху просрочената главница от 109.26лв., начислена за периода 5.08.2018г. до 6.10.2018г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 13.12.2018г., както и направените разноски по ч.гр.д. № 6906/2018г.на СлРС от 308.39лв.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато по въпрос, касаещ служебното задължение на съда за назначаване на експертиза, за изясняване на фактическата обстановка по делото, при своевременно направено възражение и заявено оплакване във въззивната жалба за необоснованост на направените фактически изводи, досежно релевантен за дело факт, за който е възможно да е разрешен в противоречие с уеднаквената с постановяване на т.3 от ТР № 1/9.12.2013г. по т.д.№ 1/2013г. на ОСГТК на ВКС съдебна практика.

Мотиви

В проведеното съдебно заседание, страните не се явяват и не се представляват.

Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, след преценка на ангажираните по делото доказателства, намира следното :

По въпросът, във връзка с който е допуснато касационно обжалване, практиката е унифицирана с ТР № 1/9.12.2013г. по т.д.№ 1/2013г.на ОСГТК на ВКС, съгласно т.3 от което: въззивният съд е длъжен служебно да назначи експертиза, когато е въведено оплакване за допуснато от първата инстанция процесуално нарушение, от което може да се направи извод, че делото е останало неизяснено от фактическа страна, или че направените фактически изводи които са в основата на първоинстанционното решение са необосновани. В мотивите е посочено, че когато във въззивната жалба се съдържа оплакване, че първоинстанционният съд погрешно е приел

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари