Определение №888/15.12.2020 по дело №2250/2020

Спорът е разрешен с Решение №65/10.06.2021 по дело №2250/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпроси

1. Допустим ли е предявеният от работника иск за възстановяване на заеманата от него длъжност при отхвърлен иск за отмяна на уволнението по съдебен ред, поради отмяна на заповедта за уволнение от работодателя при висящ съдебен процес и възстановяване на работника съгласно издадената/ от работодателя/ заповед на длъжност, различна от заеманата преди уволнението? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

2. Правнорелевантна ли е заповед за уволнение, издадена въз основа на споразумение, което не е подписано от работника и допустим ли е иск за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност, ако работодателят е отменил заповедта за уволнение, но е възстановил работника на длъжността, посочена в неподписаното от него споразумение? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

3. За тълкуването и прилагането на императивната разпоредба на закона работникът да бъде възстановен на заеманата преди уволнението длъжност. (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)

Отговори
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 11.11.2020 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №2250/20 г., намира следното:

Производството е по чл.288 ГПК, вр. с чл.280 ГПК.

История на спора

ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на М. П. срещу въззивното решение на Окръжен съд Варна по гр.д. №2155/19 г. и по допускане на обжалването. С въззивното решение е отхвърлен предявеният от касаторката срещу ОУ „Хр. Ботев”, [населено място], общ. С. иск с пр. осн. чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ – за възстановяване на ищцата на заеманата преди уволнението длъжност „младши възпитател – прогимназиален етап”, като неоснователен.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е допустима. За допускане на обжалването касаторката се позовава на чл.280, ал.1 ГПК,т.1 и 3 и чл. 280, ал. 2, предл. последно ГПК.

Мотиви

Поставя като разрешени от въззивния съд в противоречие с цитираната практика на ВКС и значими за спора, но и за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото следните правни въпроси:

1.Допустим ли е предявеният от работника иск за възстановяване на заеманата от него длъжност при отхвърлен иск за отмяна на уволнението по съдебен ред, поради отмяна на заповедта за уволнение от работодателя при висящ съдебен процес и възстановяване на работника съгласно издадената/ от работодателя/ заповед на длъжност, различна от заеманата преди уволнението?

2. Правнорелевантна ли е заповед за уволнение, издадена въз основа на споразумение, което не е подписано от работника и допустим ли е иск за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност, ако работодателят е отменил заповедта за уволнение, но е възстановил работника на длъжността, посочена в неподписаното от него споразумение?

3. Допустимо ли е в хода на висящ процес по оспорване на заповед за уволнение съдът да приеме и разгледа заповед, с която работодателят е отменил оспорената процесна заповед за уволнение?

4. Правнорелевантно ли е издаването от работодателя на заповед за отмяна на уволнение, ако отменената заповед за уволнение е предмет на гражданско дело – последващата заповед за отмяната на оспореното уволнение правнорелевантен факт ли е съгл. чл.235 ГПК?

5.Допустимо ли е в хода на висящ процес по оспорване на заповед за уволнение съдът да основе решението си на друга заповед, с която работодателят е отменил процесната заповед за уволнение в хода на процеса?

Намира, че поставените въпроси са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, тъй като разглеждането им ще допринесе за развитието на правото. Липсва или е неактуална практика на ВКС относно правната сигурност при искове по чл. 344, ал. 1, т. 2 ГПК при отмяна в хода на процеса на заповедта/ за уволнение/ по почин на работодателя и възстановяване на работника на длъжност, различна от заеманата.

Основанието по чл.280, ал.2,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари