Разпореждане №88/20.04.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 88

  гр. София, 20.04.2021 г.

  БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – председател на Четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 3271 от 15.04.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК – IІ поток.

  Частна касационна жалба вх. № 267694 от 21.01.2021 г. срещу Определение № 266508 от 18.12.2020 г. постановено по в.ч.гр.д. № 12279/2020 г. по описа на Софийски градски съд, с което е потвърдено Определение от 23.06.2020 г. по гр.д. № 58161/2018 г. по описа на РС - София , с което на основание чл. 130 ГПК производството е прекратено не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – препис от обжалваното въззивно определение е връчен на касаторa на 14.01.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК – като неоценяем;

  3/ не отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК – частната касационна жалба не е приподписана от адвокат;

  4/ не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК;

  6/ не е внесена дължимата държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК - с Определение № 20245422/06.11.2020 г. по гр.д. № 58161/2019 г. по описа на СРС;

  7/ не се дължи осъществяване на процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.

  Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна, като не отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, а именно: 1/ на основание чл. 284, ал.2 ГПК частната касационна жалба да бъде приподписана от адв. Д. С. от АК – В.; 2/ към частната касационна жалба на основание чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК да се приложи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК; 3/ на основание чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК да бъде приложено адвокатско пълномощно за адв. Д. С. от АК – В..

  По изложените съображения, председателят на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари