Определение №88/15.03.2021 по дело №3814/2020

Спорът е разрешен с Решение №60080/11.06.2021 по дело №3814/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Възниква ли съпружеска имуществена общност върху недвижим имот, придобит по време на брака чрез договор за покупко-продажба, ако продажната цена е платена със средства, получени въз основа на договор за заем/банков кредит, сключен само от единия съпруг, и заемът е изплащан с лични средства на единия съпруг?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на девети февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

Членове:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 3814/2020 година.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от В. Х. В., чрез адв. Г. К. Б., срещу решение № 20142 от 09.09.2020 г. по в.гр.д.№ 117/2020 г. на Кърджалийски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 82 от 24.02.2020 г. по гр.д.№ 1063/2019 г. на Кърджалийски районен съд, с което е уважен предявеният от В. П. Й. против В. Х. В. иск с правно основание чл. 23, ал. 1 СК, като е признато за установено по отношение на ответника В. Х. В., че ищцата е собственик на апартамент № ...., находящ се в [населено място], кв. В., блок ..., вх...., ет...., със застроена площ 65.91 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, ведно с прилежащото му избено помещение № ... с полезна площ 3.61 кв.м., и припадащите се 1.166 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, придобит през време на брака на страните, на основание договор за покупко-продажба, е лична собственост на В. П. Й., тъй като продажната цена е платена с парични средства нейна лична собственост.

В касационната жалба са изложени оплаквания за неправилност на обжалваното въззивно решение, поради постановяването му при несъобразяване със събраните по делото доказателства и в нарушение на чл. 23 СК. Сочат се основания по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т.3 за допускането му до касационно обжалване.

Ответницата по жалбата В. П. Й., в депозиран отговор, чрез адвокат И. Б., изразява становище за липса на основанията по чл. 280 ГПК за допускане до касационно обжалване на решението и за неоснователност на жалбата.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, след като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, прие следното:

Делото има за предмет предявен от В. П. Й. срещу В. Х. В. иск с правно основание чл.23, ал.1 от СК, за признаване за установено между страните по делото, че процесният апартамент, придобит по време на брака им, е лична собственост на ищцата, тъй като продажната цена е платена с парични средства нейна лична собственост – получени на основание договор за банков кредит и договор за заем, сключен със сестрата й, като и двата заема били изплащани лично от ищцата.

Ответникът В. Х. В. в представен отговор по чл.131 от ГПК излага съображения, че апартаментът бил придобит по време на брака в резултат на съвместен принос. Същият бил платен със заемни средства, а не с лични средства на ищцата, като при погасяване на заемите и той вземал активно участие – със средства, труд и грижи за отглеждане на детето.

За да потвърди първоинстанционното решение, с което искът е уважен, въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, че страните са сключили граждански брак на 05.07.2000 г., който е бил прекратен с решение № 480/26.11.2016 г. по гр.д. № 1233/2018 г. по описа на РС - Кърджали, влязло в сила на 12.12.2018 г. С договор за продажба на общински недвижим имот по реда на ЗОС и НРПУРОИ, сключен на 09.02.2001 г., между Община Кърджали и В. П. Й., общината е продала процесния апартамент на ищцата за сумата 3374 лв., от която сума 1014 лв. били внесени с ордер № 19027/06.02.2001 г., а останалите 2360 лв. В. Й. получила от “Банка ДСК”

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари