Решение №88/28.05.2021 по дело №348/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 88

  София, 28.05.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на четиринадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: Татяна Кънчева

  Членове: 1. Бисер Троянов

  2. Надежда Трифонова

  при секретаря Илияна Рангелова и с участието на прокурора Кирил Иванов разгледа докладваното от съдия Троянов наказ. дело № 348 по описа за 2021 г.

  Касационното производство е образувано по протест на Пернишката окръжна прокуратура и по жалба на частния обвинител и граждански ищец С. Б. А. против въззивна присъда № 2 от 20.01.2021 г. по в.н.о.х.д. № 270/ 2020 г., по описа на Пернишкия окръжен съд.

  Протестът и жалбата навеждат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК.

  В касационния протест се твърди, че с постановената оправдателна присъда е нарушен материалният закон, след неправилно изведения извод на въззивната инстанция за верността на удостоверителния документ, ползван от подсъдимата и погрешна съдебна оценка на нейното поведение като несъставомерно, заради липса на умисъл. Окръжната прокуратура счита, че осъщественото от подсъд. В. К. В. деяние представлява документна измама по чл. 212, ал. 4 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26 от НК, за което престъпление е внесен обвинителния акт и е постановена осъдителната присъда на първоинстанционния съд, поради което развива искане за отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от Пернишкия окръжен съд.

  Частният обвинител и граждански ищец С. Б. А. счита за незаконосъобразна обжалваната присъда. Излага съображения, че приетите от съдилищата факти представят извършено престъпление и неоснователно подсъдимата е била оправдана, а гражданският му иск – отхвърлен.

  В съдебно заседание представителят на Върховната касационна прокуратура поддържа протеста по изложените в него съображения. Счита, че знанието на подсъдимата за сключения брак от нейната наследодателка с частния обвинител и извършените в нейна полза имуществени разпореждания представят извършеното измамливо деяние, като оправдателните изводи на въззивния съд са неоснователни и подлежат на отмяна.

  Частният обвинител С. Б. А. и неговият повереник адвокат Михаил Михайлов поддържат касационната жалбата по доводите в нея и настояват за отмяна на въззивния акт и връщане на делото за ново разглеждане.

  Подсъдимата В. К. В. и нейният защитник адвокат Емануил Бастрев считат касационния протест и жалба за неоснователни, а атакуваната с тях въззивна присъда – за правилна и законосъобразна, поради което пледират за оставянето ѝ в сила.

  Върховният касационен съд, след като обсъди доводите на постъпилите протест и жалба, изложените от страните съображения в открито съдебно заседание и извърши касационната проверка в законоустановените предели, намери следното:

  С присъда № 348 от 06.06.2018 г. Пернишкият районен съд е признал подсъдимата В. К. В. за виновна в това, че в периода от 09.03.2015 год. до 08.05.2015год., в гр. Перник, в условията на продължавано престъпление, чрез използване на официален документ с невярно съдържание – удостоверение за наследници № 531/28.01.2015 г., издадено от Перник, е получила без правно основание чуждо движимо имущество в големи размери, на обща стойност от 30 632,70 лв, собственост на С. Б. А., с намерение да го присвои, поради което и на основание чл. 212, ал. 4 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26 от НК и чл. 54 от НК наложил наказание от три години лишаване от свобода, чието изпълнение отложил, на основание чл. 66 ал. 1 от НК, за изпитателен срок от 5 години.

  Подсъдимата била осъдена да заплати на гражданския ищец С. Б. А. сумата от 30 632,70 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, в резултат на деянието, заедно със законната лихва, считано от 08.01.2018 г. до окончателното им изплащане. В тежест на подсъдимата районния съд възложил разноските по делото.

  С присъда № 2 от 20.01.2021 г. по в.н.о.х.д. № 270/ 2020 г. Пернишкият окръжен съд отменил изцяло осъдителния съдебен акт, на основание чл. 336, ал. 1, т. 3 от НПК и признал подсъдимата В. К. В. за невиновна по повдигнатото ѝ обвинение за извършено престъпление документна измама по чл. 212, ал. 4 във вр. с ал. 1 във вр.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари