Решение №88/03.06.2021 по дело №2747/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно задължението на въззивния съд, да отговори на всички посочени във въззивната жалба оплаквания, като изложи собствени мотиви по относимите към спора доказателства, възражения и доводи на страните, включително и когато на основание чл. 272 ГПК препраща към мотивите на първата инстанция.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на двадесет и седми април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря Анжела Богданова като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 2747 по описа за 2020г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.290 от ГПК.

История на спора

Касационно обжалване е допуснато с определение № 849 от 8.12.2020г. по касационната жалба, подадена от Г. Д. К. от [населено място], чрез процесуалният представител адвокат М. против въззивно решение № 441 от 9.04.2020г. по в.гр.д. № 209 по описа за 2020г. на Варненски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 4646 от 1.11.2019г. по гр.д. № 2248/2019г. на ВРС в обжалваната част, с която е отхвърлен иска му срещу ЧСИ З. З. Д., с рег. № 808, с правно основание чл.441 ГПК, за заплащане на сумата от 13 463лв. /12 800лв. главница и 663лв. разноски/, обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 12.02.2019г., изразяващи се в несъбрани суми по изп.д.№ 20168080400480, въз основа на изпълнителен лист от 5.04.2016г., настъпили вследствие на бездействието на съдебния изпълнител и неизпълнение на искането на взискателя да наложи възбрана върху имот на длъжника К. Б. Н., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2575.1056.1.2, с площ от 108 кв.м., находящ се в [населено място], [улица], ет.2 и са присъдени разноски. В останалата част решението е влязло в сила. Касаторът претендира всички направени разноски.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато по въпрос, касаещ задължението на въззивния съд, да отговори на всички посочени във въззивната жалба оплаквания, като изложи собствени мотиви по относимите към спора доказателства, възражения и доводи на страните, включително и когато на основание чл.272 ГПК препраща към мотивите на първата инстанция, за който е възможно да е разрешен в противоречие с ТР № 1/2013г. на ОСГТК на ВКС, както и с решения по гр.д.№ 4031/2019г. на ІV г.о., т.д.№ 674/2014г.на ІІ т.о., гр.д.№ 4971/2017г.на ІV г.о.

В проведеното съдебно заседание, страните не се явяват и не се представляват. Постъпили са писмени бележки от адвокат Д., процесуален представител на частен съдебен изпълнител Д.. Изразеното становище е за неоснователност на подадената жалба. Желае възивния акт да бъде потвърден. Счита, че въззивният съд правилно не се е произнесъл по направеното за първи път във въззивната жалба възражение, че при наложена възбрана и последваща продажба, несеквестируемостта отпада и изпълнението може да бъде насочено върху имота. Направените в исковата молба възражения правилно са преценени като неоснователни. Претендира направените разноски, реалното извършване на които установява с представен договор за правна помощ и фактура.

Мотиви

Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, след преценка на ангажираните по делото доказателства, намира следното :

Съгласно eдинната и непротиворечива съдебна практика по въпроса, във връзка с който е допуснато касационно обжалване - при проверка правилността на обжалвания акт, въззивният съд е длъжен да се произнесе по наведените в жалбата възражения. В качеството си на инстанция по същество, той не може да остави неразгледани направени пред него оплаквания. Длъжен е да им даде отговор, като изложи свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи, във връзка с наведените във въззивната жалба доводи. Тази негова дейност е от решаващо значение, защото в противен случай съдът не може да формира становището си във връзка с основателността на предявения иск. При произнасянето си, следва да извърши преценка на фактите и доказателствата по делото, да обсъди възраженията и доводите на страните

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари