Решение №87/09.07.2021 по дело №2240/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №894/16.12.2020 по дело №2240/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

При иск за разваляне на договор, по който ищецът се легитимира в лично качество и като наследник на другия прехвърлител, следва ли съдът да съобрази в решението си обема на правото на иск на ищеца /с оглед активната материалноправна легитимация/, съобразно наследствените му права?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми април, две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при секретаря Анжела Богданова изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 2240/2020 г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по подадената касационна жалба от Й. В. Д. и П. С. Д., двамата от [населено място], чрез процесуалния им представител адвокат А. М., против въззивно решение № 88 от 20.01.2020 г. по гр.д. № 1402/2019 г. на Пловдивския окръжен съд, с което е отменено решение № 1655 от 30.04.2019 год. по гр.д.N2725/2018 г. на Пловдивския районен съд и е развален поради неизпълнение сключеният с нотариален акт № 228, том ІІ, нот. дело № 228 от 19.07.2016 г. 2016 г. на нотариус М. П.-А., рег. № 483 по регистъра на Нотариалната камара на Република България договор, с който М. С. П. и съпругът ѝ И. С. К. са прехвърлили на Й. В. Д., която към 19.07.2016 г. е била в граждански брак с П. С. Д., срещу задължение за издръжка и гледане следния недвижим имот:самостоятелен обект в сграда с ид.№.., представляващ апартамент №2/13, находящ се в [населено място], ЖК „Т., бл. ..., ет. .., вх. .., със застоена площ 48,54 кв.м., състоящ се от една стая, кухня, баня-тоалетна, антре ведно с избено помещение №24 с полезна площ от 3,71 кв.м.

Въззивният съд е приел, че искът, предявен от М. С. П., за разваляне на договора за издръжка и гледане е изцяло основателен, доколкото от показанията на разпитаните свидетели се установява, че е имало периоди, през които ответниците не са полагали грижи за прехвърлителите – от м.12.2016 г. до м.07.2017 г. включително – за прехвърлителя И. К. и от м.08.2017 г. до завеждане на делото – за прехвърлителката М. П. въпреки, че те са се нуждаели от грижи и издръжка. От момента, в който М. П. е прекъснала отношенията си с приобретателката, длъжниците е трябвало веднага да поискат или да предложат трансформирано изпълнение. Приобретателите е следвало да поискат от съда да се трансформира изпълнението от натура в парично, за да бъдат изправна страна, което не е сторено. От приетите по делото епикризи e видно, че от м.май 2018 г. здравето на М. П. много се е влошило. Тя се е нуждаела от грижи, но ответниците в този период не изпълнявали задължението си да я гледат и издържат; не са изпълнили поетото задължение към нея да извършат ремонт на жилището в[жк], който се е налагал, за да може да се ползва от прехвърлителката. Неизпълнението на това задължение е принудило ищцата да излезе на квартира и да заплаща месечната наемна цена от пенсията си. Горното води до извода, че ответниците не са изпълнили поетото по договора задължение да осигурят на прехвърлителката спокоен и нормален живот – налице е неизпълнение на договора в пълен размер, което налага неговото разваляне, тъй като неизпълнението не е незначително по смисъла на чл.87, ал.4 от ЗЗД. Според въззивния съд след като е налице необходимост от гледане и издръжка, то престацията е дължима и не е необходимо искане за престиране до приобретателя, което следва от двустранността и възмездността на алеаторния договор. Уговорката в договора, че задължението за издръжка и гледане се поема при „необходимост и при поискване“ е нищожна, тъй като задължението за гледане и издръжка е „носимо“ по своя характер, а не „търсимо“ – подобна клауза обезсмисля този вид договори, които имат възмезден характер. Освен това при забава на кредитора –

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари