Решение №87/31.05.2021 по дело №1620/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.

Отговор

Размерът на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ се определя от съда по справедливост във основа на преценка на конкретни обективно съществуващи и проявени обстоятелства, като например тежестта на незаконното обвинение, продължителността на наказателното производство, тежестта и срокът на изтърпяване на взетите мерки за неотклонение, а също и редица други обстоятелства от значение за конкретния спор, които съдът е длъжен да обсъди и въз основа на оценката им да заключи какъв размер по справедливост да присъди за неимуществените вреди, например: наличието или не на влошено здравословно състояние, вкл. психическо, степента на засягане на личния и социален живот от незаконното наказателно преследване; наличието и на други висящи наказателни производства срещу пострадалия през времетраенето на незаконния наказателен процес, от който се претендират вредите, доколко търпените болки и страдания са произтекли от всички обвинения в престъпления, съдебното минало и наличието на предишни осъждания с оглед преценка личността на ищеца и интензитета на негативните изживявания, медийни публикации, направили незаконното обвинение обществено достояние, обществено-икономическата ситуация в страната и други подобни. При определяне размера на обезщетението, макар то да е глобално – за всички неимуществени вреди, които са настъпили в резултат на незаконните обвинения, по които ищецът е оправдан, в случай че те са повече от едно, съдът следва не само да обсъди всички установени по делото релевантни за конкретния случай обективно съществуващи обстоятелства, но да извърши и отрази в мотивите на своето решение преценката си относно тяхното конкретно значение за определяне на справедливия размер на обезщетението.


Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в откритото съдебно заседание на пети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Велислав Павков

Членове:
Геника Михайлова, Ерик Василев

при секретаря Даниела Цветкова разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 1620 по описа за 2020 г.

Производството е по чл. 290 ГПКчл. 293 ГПК.

История на спора

До касационно обжалване е допуснато решение № 1/09.01.2020 г. по гр.д. № 536/2019 г. в частта, с която Пловдивски апелативен съд, изменяйки решение № 53/11.02.2019 г. по гр.д. № 433/2018 г. на Окръжен съд - Хасково, е осъдил Прокуратурата на Република България да заплати на К. П. сумата 25 000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди от незаконно обвинение в престъпление по чл. 242 НК, ал. 4, пр. 1, вр. ал. 2, вр. чл. 20, ал. 2 НК, вр. чл. 18, ал. 1 НК и престъпление по чл. 354а НК, ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20 НК, вр. чл. 2, ал. 2 НК, ведно със законната лихва от 17.02.2017 г.

Касационен въпрос

Решението е допуснато до касационно обжалване по касационната жалба от Прокуратурата на Република България по материалноправния въпрос за критериите за определяне на справедливия размер на обезщетението по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.

Мотиви

По въпроса има константна практика на ВКС, която следва да се приложи с отговора. Според нея (т. 11 от ППлВС № 4/23.12.1968 г. на ОСГК на ВС – нормативно тълкуване, проведено в решения на ВКС по реда на чл. 290 ГПКчл. 293 ГПК, напр. решение № 112/14.06.2011 г. по гр.д. № 372/2010 г. IV ГО, решение № 376/21.10.2015 г. по гр.д. № 514/2012 г. IV ГО, решение № 832/10.12.2010 г. по гр.д. № 593/2010 г. IV ГО, решение № 449/16.05.2013 г. по гр.д. № 1393/2011 г. IV ГО, решение № 263/21.03.2017 г. по гр.д. № 627/ 2016 г. IV ГО, решение № 251/21.12.2015 г. по гр.д. № 812/2015 г. III ГО, решение № 61/28.04.2016 г. по гр.д. № 4546/2015 г. на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари