Определение №85/17.05.2021 по дело №1654/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 85

  София, 17.05.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на десети май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретар

  изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

  гр.дело № 1654/2021 година и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е образувано по молба за отмяна вх. № 5086475/ 20.05.2019 год. на М. Ф. Л. от [населено място] на влезли в сила Решение Nо 368837 от 22.03.2018 год. по допускане на съдебната делба и Решение № 524290 от 02.11.2018 година по извършване на делбата чрез изнасяне жилищен имот в [населено място] на публична продан, постановени по гр. д. Nо 17195/2016 год. на Софийския районен съд .

  Отмяната се поддържа на основание чл. 303 ал. 1 т. 5 ГПК с довод, че в производството и във дете фази на делбата страната не е участвала, поради нарушени съдопроизводствени правила, касаещи надлежното и призоваване като главна страна в процеса. За посочените два съдебни акта е разбрала едва с получаване Покана за доброволно изпълнение на ЧСИ Р. А., по изп.д. № 20198480400214 на дата 04.04.2019 година.

  Подържа се, че искането е заявено в срока по чл. 305, ал. 1 т. 5 ГПК и иска отмяната на посочените два съдебни акта.

  Отговор по реда на чл. 306 ал. 2 ГПК от ответника по молбата за отмяна В. Ф. М. не е постъпил.

  Върховният касационен съд, състав на второ отделение в правомощията установени по чл. 307 ГПК, намира:

  Производството, образувано по молба за отмяна със заявено основание по чл. 303 ал. 1 т. 5 ГПК, е допустимо при данните, че атакуваните решения по чл. 344, ал. 1 ГПК и чл. 348 ГПК са влезли в сила, а за тях молителката е узнала (според неопроверганите и твърдения) към дата 04.04.2019 година, в хода на изп.д. № 20198480400214 на ЧСИ Р. А., т.е в рамките на срока на чл. 305, ал. 1 т. 5 ГПК.

  При изложените доводи по молбата, съставляващи изявление за наличие на основания за отмяна по см. на чл. 303, ал. 1 т. 5 ГПК настоящият състав счита, че делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание.

  По изложените съображения и на основание чл. 307 ал. 1 ГПК, състав на Върховния касационен съд - второ отделение на гражданска колегия

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДОПУСКА до разглеждане в открито съдебно заседание молбата за отмяна вх. № 5086475/20.05.2019 год. на М. Ф. Л. от [населено място] на влезли в сила Решение Nо 368837 от 22.03.2018 год. по допускане на съдебната делба и Решение № 524290 от 02.11.2018 година по извършване на делбата чрез изнасяне жилищен имот в [населено място] на публична продан, постановени по гр. д. Nо 17195/2016 год. на Софийския районен съд .

  НАСРОЧВА делото за открито съдебно заседание за 14.06.2021 година 9 часа, за която дата страните да се призоват с призовки при спазване изискванията на чл. 56, ал. 3 ГПК.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

  ЧЛЕНОВЕ :


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари