Определение №84/17.05.2021 по дело №787/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 84

  гр. София, 17.05.2021 г.

  В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 787/2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 248 ГПК.

  Постъпила е молба с вх. № 1383/18.02.2021 г., подадена от В. И. К. чрез пълномощника адвокат Д. Д.. В нея се прави искане по чл. 248, ал. 1 ГПК, вр. чл. 78 ГПК за изменение на постановеното по чл. 290 ГПК решение № 116/21.01.2021 г. в частта за разноските.

  Препис от молбата е връчен на насрещната страна по реда на чл. 248, ал. 2 ГПК, като е постъпил отговор в срок, с който молбата е оспорена като неоснователна и е направено възражение за прекомерност на заплатеното от молителя адвокатско възнаграждение.

  Върховният касационен съд, състав на II г.о., като взе предвид исканията и доводите на молителя, намира следното:

  Молбата е подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.

  С решение № 116/21.01.2021 г., постановено по настоящото дело по реда на чл. 290 ГПК, са обезсилени въззивно решение № 4960/15.11.2019 г., постановено по гр. д. № 636/2019 г. на Окръжен съд – Благоевград и решение № 4395/2019 г., постановено по гр. д. № 236/2018 г. на Районен съд – Благоевград, като касационният съд е прекратил прозводството по делото и е осъдил касаторът К. К. Д. да заплати на В. И. К. сторените във всички инстанции съдебни разноски в размер на 1150 лева.

  В подадената молба се твърди, че В. И. К. е направил разноски в общ размер на 600 лева в производството пред първата инстанция и 631,50 лева – пред въззивната инстанция. Сочи, че в касационното производство е заплатил 500 лева – разноски за процесуално представителство, както и 1200 лева - адвокатско възнаграждение за изготвяне на отговор на касационна жалба. В тази връзка моли постановеното по делото решение да бъде изменено в частта за разноските, като вместо първоначално определената сума от 1150 лева, съдът присъди на молителя сумата от общо 2 931,50 лева – разноски за всички съдебни инстанции.

  Съгласно дадените с т. 1 на ТР № 6/2012 г., ОСГТК, ВКС разяснения, разноските за адвокатско възнаграждение се присъждат в полза на правоимащата страна, когато същата установи, че е заплатила възнаграждението. В договора за правна помощ следва да е вписан начинът на плащане - ако е по банков път, задължително се представят доказателства за това, а ако е в брой, то тогава вписването за направеното плащане в договора за правна помощ е достатъчно и има характера на разписка. В конкретния случай от представените доказателства и списъци по чл.80 ГПК, се установява, че молителят е заплатил на процесуалния си представител – адвокат Д. възнаграждение за процесуално представителство пред първоинстанционния съд в размер на 600 лева. Той е заплатил 31,50 лева държавна такса за въззивната инстанция, 600 лева – възнаграждение за изготвяне на въззивна жалба срещу решение № 4395/13.05.2019 г. по гр. д. № 236/2018 г. на РС – Благоевград и процесуално представителство във въззивната инстанция. Следователно извършването на тези разноски е доказано. С отговора на касационната жалба ответникът по нея - В. И. К., е представил списък по чл. 80 ГПК и е направил искане за присъждане на разноски за касационната инстанция, като е приложил и договор за правна защита и съдействие от 21.02.2020 г., съгласно който в полза на адвокат Д. е изплатен адвокатски хонорар за отговор на касационна жалба по настоящото дело в размер на 1 200 лв. Искането за присъждане на разноски за касационната инстанция е заявено своевременно, представени са доказателства за заплащане на претендиранато адвокатско възнаграждение за изготвяне и подаване на отговор, поради което същото е дължимо на молителя. Неоснователна обаче е претенцията за заплащане на 500 лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждание за процесуално представителство пред касационната инстанция. Действително, по делото е представен договор за правна защита и съдействие от 17.10.2020г., но този договор не е подписан от

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари