Определение №84/28.05.2021 по дело №2932/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 84

  София, 28.05.2021 година

  Върховният касационен съд,Първо гражданско отделение,в закрито заседание на двадесет и шести май през две хиляди двадесет и първа година,в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Калинова

  ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

  Емилия Донкова

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 2932 от 2020 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.2 ГПК при установяване настъпването на смъртта на ответника по молбата за отмяна Б. Г. Г..

  С молба вх.№4440/26.05.2021г. молителят С. Г. С. е представил справка за предоставяне на данни по реда на Наредба №14/18.11.2009г. за наследниците на ответника по молбата с искане производството по делото да бъде възобновено, същите да бъдат конституирани и призовани, като бъде даден ход на делото.

  С оглед данните, съдържащи се в представената справка, следва да се приеме, че пречката за движението на делото е отстранена. Производството по делото следва да бъде възобновено на основание чл.230, ал.1 ГПК, като на мястото на починалия ответник по молбата за отмяна Б. Г. Г. бъдат конституирани наследниците му по закон: преживяла съпруга Л. Б. Н.-Г. и дъщеря К. Б. Г..

  Водим от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д.№2932/2020г. по описа на І ГО на ВКС.

  КОНСТИТУИРА на мястото на починалия ответник по молбата за отмяна Б. Г. Г. неговите наследници по закон Л. Б. Н.-Г., ЕГН [ЕГН] от [населено място], [улица], вх.2, ет.1 и К. Б. Г., ЕГН [ЕГН] от [населено място], [улица], вх.2, ет.1.

  ЗАЛИЧАВА Б. Г. Г. от списъка на лицата за призоваване.

  След обявяване на настоящето определение делото да се докладва на председателя на І ГО за насрочване в открито съдебно заседание, за което да се призоват страните.

  Председател:

  Членове:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари