Разпореждане №84/31.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 84

  гр. София, 31.05.2021 година

  Лада Паунова – председател на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд, като проверих касационната жалба на адв. Н. – защитник на подсъдимия В. С. Б., срещу въззивна присъда № 12 от 16.07.2020 г. по в.н.о.х.д. № 57/2020 г. по описа на Кюстендилски окръжен съд, с вх. № 4662 на ВКС от 31.05.2021 г.,

  установих:

  Жалбата е подадена в срок, но не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 от НПК и

  не е годна да образува касационно производство. Вместо да посочи данни в подкрепа на заявените основания за проверка по чл. 348, ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 от НПК жалбоподателят си е послужил със собствен анализ на доказателствата в подкрепа на твърденията си. Този начин на изложение по своята същност не може да доведе до образуване на производство по реда на Глава двадесет и трета „Касационно производство“ от НПК.

  Видно от приложените съобщения за изготвени мотиви подс. Б. (получено на 21.05.2021 г.) и защитникът му, адв. Н. (получено на 17.05.2021 г.) са уведомени единствено за изготвянето на мотивите на присъдата на въззивния съд, както и им е указана възможността за допълнение на жалбата.

  Съдържанието на касационната жалба очертава предмета на проверка в производството по реда на Глава двадесет и трета от НПК, поради което не може да има бланкетен характер. Въпреки установеното несъответствие между съдържанието на подадената касационна жалба и това, което е изискуемо от НПК, настоящата инстанция няма самостоятелни правомощия да върне жалбата на подателя й.

  Горното налага делото да бъде върнато на съдията от въззивния съд, който на осн. чл. 351, ал. 5, т. 1 от НПК да даде седемдневен срок за привеждане на жалбата в съответствие с изискванията на чл. 351, ал. 1 от НПК с изрично посочване, че при неизпълнение на това указание жалбата ще бъде върната. При предоставено допълнение в срок, то следва да бъде администрирано на другите страни в производството.

  Констатира се и че препис от касационната жалба не е връчен на подс. Б. и на защитника на подс. Н., адв. Р., които съгласно разпоредбата на чл. 253, т. 2, пр. 1 и 2 от НПК са самостоятелни страни в съдебното производство, с оглед на което

  РАЗПОРЕЖДАМ:

  Отказвам образуване на касационно производство по в.н.о.х.д. № 57/2020 г. по описа на Кюстендилски окръжен съд.

  Делото с жалбата да се върне на Кюстендилски окръжен съд за изпълнение на указанията в обстоятелствената част на настоящото разпореждане.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

  ЛАДА ПАУНОВА

  Е.В.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари