Определение №831/31.12.2020 по дело №1841/2020

Спорът е разрешен с Решение №96/02.08.2021 по дело №1841/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Нищожна ли е вписана законна ипотека върху недвижим имот, ако при вписването й същият не е бил собственост на кредитополучателя, който е гарантирал със същия за вземането на кредитора, е обусловил изхода на спора?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на девети ноември през две хиляди и двадесетата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 1841 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на Г. А. С., с адрес в [населено място], представлявана от адв. О. Б., против въззивно решение № 307 от 27 ноември 2019 г., постановено по в.т.д. № 585/2019 г. по описа на окръжния съд в Добрич, с което се отменя решение № 382 от 1 април 2019 г., постановено по гр.д. № 4211/2018 г. по описа на районния съд в гр.Добрич, и вместо него е отхвърлен искът на М. Х. С. и Г. А. С. – двамата с адрес в [населено място], против ТБ „Инвестбанк“ АД, К. Г. А. и И. Г. А. – двамата с адрес в [населено място], за прогласяване нищожността на законна ипотека до размер на 1/2 ид.ч., вписана в АВ - СВ - Д. с вх.рег. № ...../..... г., акт № ..., том ... от .... г., имотна партида ...., ......, подновена под вх. № ..../..... г., акт № ...., том ..., поради учредяването й от ТБ „Инвестбанк“ АД върху имоти, които не са били в цялост собственост на кредитополучателя К. Г. А. и солидарния длъжник И. Г. А., и в тежест на касаторката и на М. Х. С. са присъдени разноски.

Мотиви

В касационната жалба се заявява, че обжалваното решение страда от всички пороци по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Оспорен е изводът на съда, че не са налице предпоставките за прогласяване на процесната ипотека за нищожна на посоченото от касаторката основание – защото исковата молба по гр.д. № 3763/2012 г. по описа на районния съд в [населено място], от решението, по което касаторката черпи права, била вписана след вписване на законната ипотека от страна на банката. Незаконосъобразно било прието и че постановеното решение по това дело не обвързва банката, както и че съдът не се е съобразил със законовата разпоредба на чл. 170 ЗЗД, вр. чл. 167, ал. 3 ЗЗД и константната и задължителна практика на ВКС по повод нищожността на ипотеката с оглед текста на чл. 167, ал. 3 ЗЗД. Според касаторката, след като искът е предявен след учредяването на ипотеката, решението ще обвърже и ипотекарния кредитор, ако установеният порок може да му бъде противопоставен, независимо от поредността на вписванията; вписването не дава защита на третото лице, вписало своя акт тогава, когато актът на неговия праводател е унищожен – след като праводателите (ответниците К. и И. А.) са придобили собствеността на част от имота на нищожно или унищожаемо основание, отпадат и правата на банката (трето лице), без значение дали това трето лице е било добросъвестно или не; банката, макар да не е участвала в посоченото съдебно производство, е обвързана от последиците на постановеното решение, тъй като ипотека може да се учреди само върху имоти, които при сключване на договора принадлежат на лицето, което я учредява, а при учредяване на ипотека от несобственик на имота, това води до нищожност на ипотечното правоотношение. В изложение на основанията за допускане на касационното обжалване се поставят правни въпроси, за които се твърди, че са разрешени в противоречие с практиката на ВКС. Поддържа се и че въззивното решение е очевидно неправилно.

Ответникът „Инвестбанк“ АД, със седалище и адрес на управление в [населено място], представляван от изпълнителните директори З. Р. и В. К.-Д., чрез адв.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари