Определение №83/14.05.2021 по дело №2274/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 83

  гр. София, 14.05.2021 г.

  В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 2274/2020г.

  Производството е по чл. 248 ГПК.

  Постъпила е молба с вх. № 1820/04.03.2021 г., подадена от адвокат И. Й. И. – особен представител на М. Б. С. - С.. В нея се прави искане по чл. 248, ал. 1 ГПК за допълване на постановеното по чл. 288 ГПК определение № 10/08.01.2021 г. и присъждане на адвокатско възнаграждение за касационното производство.

  Препис от молбата е връчен на насрещната страна по реда на чл. 248, ал. 2 ГПК, като е постъпил отговор, в който същата се оспорва като неоснователна, тъй като адвокат И. Й. И. не е извършила процесуални действия по касационната жалба в качеството на процесуален представител на М. Б. С. – С..

  Върховният касационен съд, състав на II г.о., като взе предвид исканията и доводите на молителя, намира следното:

  Молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК е процесуално недопустима. Производството по настоящото дело е приключило с определение № 10/08.01.2021 г. по реда на чл. 288 ГПК, с което не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 5044 от 24.07.2018 г., постановено по гр. д. № 11476/2017 г. на Софийски градски съд и решение № 1933 от 15.03.2019 г., постановено по същото гражданско дело в процедура по чл. 247 ГПК. Съгласно чл. 248, ал. 1 ГПК в срока за обжалване, а ако крайният акт на съда е необжалваем - в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да го допълни или измени в частта му за разноските. Определението по чл. 288 ГПК не подлежи на обжалване и срокът за подаване на молба по чл. 248, ал. 1 ГПК започва да тече от датата на неговото постановяване. Определението по чл.288 ГПК е постановено на 08.01.2021 г., а искането е подадено във ВКС на 04.03.2021 г., което е след изтичане на едномесечния срок по чл.248,ал.1 ГПК. Срокът е преклузивен и е приложим и в настоящата хипотеза, съгласно установената практика на ВКС /определение № 428/2014г. по ч.гр.д.№7129/2014г., ІІ г.о., определение №404/2015г. по ч.т.д.№2534/2014г., ІІ т.о., определение №36/2021г. по т.д.№2865/2019г., Іт.о./

  По изложените съображения, молбата като просрочена следва да бъде оставена без разглеждане.

  По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на II г.о. гражданско отделение,

  ОПРЕДЕЛИ:

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима молбата вх. № 1820/04.03.2021 г. на адвокат И. Й. И. – особен представител на М. Б. С. – С., за допълване на основание чл. 248 ГПК на определение № 10/08.01.2021 г., постановено по гр. д. 2274/2020 г. на ВКС, II г.о.

  Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщението.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ЧЛЕНОВЕ


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари