Определение №826/29.12.2020 по дело №2852/2020

Спорът е разрешен с Решение №65/31.05.2021 по дело №2852/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ.

Отговор

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на осми декември две хиляди и двадесета година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Зоя Атанасова, Геника Михайлова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 2852 по описа за 2020 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № 196/ 07.07.2020 г. по гр.д. № 349/ 2020 г. в частта, с която Хасковски окръжен съд, изменяйки решение № 434/ 25.10.2019 г. по гр.д. № 1098/ 2019 г. на Димитровградски районен съд, е осъдил Прокуратурата на Република България да заплати на Т. М. В. още 3 000 лв. над присъдените 5 000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди от незаконното обвинение в престъпление по чл. 217 НК, ал. 3, вр. ал. 1 (или общо 8 000 лв.), ведно със законната лихва от 14.05.2019 г., като искът е отхвърлен до предявения размер от 15 000 лв.

Решението се обжалва от Прокуратурата на Република България с искане да бъде допуснато до касационен контрол за проверка на неговата правилност по правния въпрос за задължението на въззивния съд да извърши преценка на всички конкретно проявени обстоятелства, които са в причинно-следствена връзка с незаконното обвинение и имат значение за определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди. Касаторът счита, че въпросът е включен в предмета на обжалване, а е разрешен в противоречие с т. 11 от ППлВС № 4/ 23.12.1968 г. (общата и допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационния контрол). Касационното оплакване е, че решението е неправилно поради нарушение на чл. 52 ЗЗД.

От ответника по касация не е постъпил писмен отговор на жалбата.

Мотиви

Настоящият състав на Върховния касационен съд я намира с допустим предмет (решението е въззивно, по гражданско дело с цена на иска над 5 000 лв.), подадена от процесуално легитимирана страна (касатор е осъденият ответник, процесуален субституент на държавата), подадена в срока по чл. 283 ГПК и при спазване на всички останали предпоставки за нейната допустимост и редовност, а повдигнатия въпрос има претендираното значение. Съображенията са следните:

За да приеме, че искът е частично основателен до размера, до който го е уважил, въззивният съд е приел, че ищецът е бил незаконно обвинен в престъпление по чл. 217 НК, ал. 3, вр. ал. 1. За извода е зачел задължителната сила на влязлата в сила присъда № 2/ 22.01.2019 г. на Димитровградски районен съд, с която е оправдан за това престъпление, която е била потвърдена с решение № 64/ 14.05.2019 г. по нохд № на Окръжен съд - Хасково (чл. 300 ГПК). След това е пристъпил към изясняване на онези обстоятелства, които е намерил за установени по делото, приел е да се намират се в причинна връзка с незаконното обвинение и да са от значение за справедливия размер на обезщетението за неимуществени вреди.

За да го определи в размера от 8 000 лв. над размера от 5 000 лв., до който искът е уважен с първоинстанционното решение, въззивният съд е акцентирал върху това, че: 1) престъплението по чл. 217 НК, ал. 1, вр. ал. 3 не е тежко - за него законодателят предвижда наказание лишаване от свобода до 3 години и глоба от 100 до 300 лв., а наказателното производство е продължило в неразумен срок - повече от три години; 2) делото е внасяно двукратното с обвинителен акт пред съд и съдебни заседания са били провеждани пред първата и втората инстанция – време, през което ищецът се променя емоционално, затваря се в себе си и е депресиран, а са се влошили отношенията с жената, с която живее на съпружески начала; 3) ищецът няма други осъждания и 4) неговият социален,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове