Решение №82/20.04.2021 по дело №1811/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №724/29.10.2020 по дело №1811/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, III-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

При определяне на обезщетение за неимуществени вреди при трудова злополука длъжен ли е съдът да посочи в мотивите на решението си всички обстоятелства, от значение при определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД и да обсъди всички критерии, посочени в ППВС № 4/1968г.?

Отговор

Размерът на обезщетенията за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост, която не е абстрактно понятие, след преценка на конкретните обективно установени факти и обстоятелства - характер и степен на увреждането, обстоятелства, при които е получено, продължителност на лечението и извършените медицински манипулации, перспективата и трайните последици, възраст на увреденото лице и възможност да продължи трудовата си кариера и да се социализира, обществено и социално положение, икономическа конюнктура и др.. Принципът за справедливост изисква в най-пълна степен да се постигне обезщетяване на увреденото лице за претърпените и предвидими в бъдеще болки и страдания, настъпили в резултат от трудовата злополука. Затова съдът има задължение да обсъди и съобрази всички доказателства, относими към тези правно-релевантни факти и правилно да оцени тяхното значение и тежест при определяне размера на обезщетението.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и пети март, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател:
ЕМИЛ ТОМОВ

Членове:
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ, ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

при секретаря Росица Иванова, като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 1811 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ответника „Велпа Трейд“ ЕООД срещу решение № 108 от 13.02.2020г. по в.гр.д. № 858/2019г. на Великотърновски окръжен съд, с което ответникът е осъден да заплати на ищеца Н. А. М., на основание чл. 200 КТ, сумата 82 000 лв., съставляваща обезщетение за неимуществени вреди от трудова злополука, претърпяна на 18.11.2015г., както и на основание чл. 86 ЗЗД, сумата 24 720. 04 лв. – лихва за забава върху главницата, за периода: 18.11.2015г.-06.11.2018г., като е реализирана и отговорността на ответника за съдебно-деловодни разноски, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.

Касаторът „Велпа Трейд“ ЕООД твърди, че обжалваното въззивно решение е неправилно поради нарушение на материалния закон (чл. 52 ЗЗД), съществено нарушение на съдопроизводствените правила и поради необоснованост. Поддържа, че съдът неправилно е приложил законовия критерий за справедливост, като е присъдил обезщетение за претърпените неимуществени вреди - болки и страдания в резултат на процесната трудова злополука в прекомерен размер, без съобразяване с относимите конкретни обстоятелства по конкретното дело или без съобразяването им в нужната степен, като изложените мотиви за тях са съвсем лаконични. Моли въззивното решение в обжалваната част да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено ново решение, с което предявените искове с правни основания чл. 200 КТ и чл. 86 ЗЗД да бъдат отхвърлени изцяло. Претендира присъждане на сторените съдебни разноски пред трите съдебни инстанции.

Ответникът по касационната жалба - Н. А. М. депозира писмен отговор в законоустановения срок, в който поддържа становище за неоснователност на касационната жалба, като моли атакуваното въззивно решение да бъде потвърдено.

Касационен въпрос

С определение № 724 от 29.10.2020г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на горепосоченото въззивно решение в обжалваната му част, на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, по следния правен въпрос: При определяне на обезщетение за неимуществени вреди при трудова злополука длъжен ли е съдът да посочи в мотивите на решението си всички обстоятелства, от значение при определяне на справедлив размер по смисъла на чл. 52 ЗЗД и да обсъди всички критерии, посочени в ППВС № 4/1968г.?

Мотиви

В отговор на поставения правен въпрос са постановени ППВС № 4 от 23. 12. 1968г. и множество доразвили постановките на ППВС № 4/1968г. решения по чл. 290 ГПК на ВКС (решение № 112/14.06.2011г. по гр.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари