Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Кои са критериите, които съдът съобразява при преценката си дали едно наказателно производство е спор за граждански права, по смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС, по отношение на лице, което е пострадало от престъплението, предмет на разследване, особено когато за извършването му са привлечени висши държавни ръководители?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение закрито заседание на двадесет и пети януари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 4037 по описа за 2021г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е с правно основание чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от Ю. К., А. Е., З. В., Д. Т. и М. К., чрез процесуалния си представител адвокат И. против въззивно решение № 640 от 14.06.2021г. по в.гр.д. № 3796//2020г. на Апелативен съд София, с което е потвърдено решение № 260377 от 4.10.2020г. по гр.д.№ 8290//2019г. на Софийски градски съд като е отхвърлен иска им, като наследници на А. М. К., против Прокуратурата на РБ с правно основание чл.2б ЗОДОВ за заплащане на сумата от 100 000лв., обезщетение за неимуществени вреди в резултат на нарушаване на правото на разглеждане на сл.д.№ 1/1991 по описа на Прокуратурата на въоръжените сили, преобразувано в сл.д.№ ІІ-048/1999г.на Софийска военно-окръжна прокуратура, в разумен срок, ведно със законната лихва, считано от 15.02.2019г.като неоснователен.

Мотиви

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК и е срещу подлежащото на касационно обжалване въззивно решение. При преценката си за допустимостта й, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение намира следното:

Решаващите мотиви на въззивния съд за отхвърляне на иска са липса на причинна връзка между установените вреди, претърпени в резултат от проведените репресии през периода 1985-1989г. и конкретното неприключило в разумен срок следствено дело № 1/1991г. Според съда „твърде широко“ следва да се тълкува чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС, за да се приеме, че „правото да се участва в наказателно дело като частен обвинител и граждански ищец е в предметния обхват да се търси обезщетение за неразумен срок“. В мотивите изрично е посочено, че ищецът не е конституиран като частен обвинител или граждански ищец и че не се установява да е „проявил активност с искане за информация по наказателното дело преди края на 2017г.“

В касационната ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 72/18.05.2017 по гр. д. № 3619/2016
  Относно релевантните обстоятелства, имащи значение при преценката на съда за наличие на нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.
 • Решение №272/27.01.2020 по дело №924/2019 3
  Решение №272/27.01.2020 по дело №924/2019
  Относно определянето на размер на обезщетението за действително причинените на ищеца неимуществени вреди, който да отговаря на законоустановения критерий за справедливост, установен с правната норма на чл. 52 от ЗЗД. Обвързан ли е съдът, сезиран с иск по чл. 2б от ЗОДОВ, от решението на министъра на правосъдието или оправомощеното…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №306/22.10.2019 по дело №4482/2017
  За критериите и съотношението между тях при определяне на вредите, съответно обезщетението от нарушение на правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок съгласно чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС и има ли значение качеството на страната по забавеното дело при преценка на критерия предмет на производството?
 • Определение за недопускане
  Решение №30/03.02.2022 по дело №1701/2021
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно критериите, които съдът съобразява при преценката си дали едно наказателно производство може да се счете за „спор за граждански права“, по смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС, по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на висящото разследване.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари