Решение №81/01.06.2021 по дело №64/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 81

  гр. София, 01 юни 2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, трето наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛАДА ПАУНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: АНТОАНЕТА ДАНОВА

  НЕВЕНА ГРОЗЕВА

  при участието на секретаря Илияна Петкова

  и прокурора от ВКП Николай Любенов

  след като изслуша докладваното от съдия ДАНОВА наказателно дело № 64/2021 г. и , за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е образувано по касационни жалби, депозирани от защитника на подсъдимия В. В. Й. и от частните обвинители и граждански ищци С. И. Й., Й. Н. Й. и Н. Й. Н., чрез повереника им адв. М., срещу решение от 15.12.2020 г., постановено по внохд №250/2020 г. по описа на Великотърновски апелативен съд.

  В жалбата на адв.П., защитник на подсъдимия Й., се обжалва въззивното решение само в частта, в която е увеличен размера на наложеното му наказание лишаване от свобода от две на три години, като се твърди, че то е явно несправедливо. Заявява се, че не са били представени доказателства, които да обосновават наличие на отегчаващи отговорността обстоятелства, поради което следва да се приеме, че не са настъпили основания за изменение на присъдата и увеличение размера на наказанието. Акцентира се на това, че са налице само смекчаващи вината обстоятелства. Моли се да бъде изменено въззивното решение и намален размера на наказанието, което подсъдимият следва да понесе от три на две години лишаване от свобода, ведно със законните последици.

  В жалбата на адв. М., повереник на частните обвинители и граждански ищци, се релевира касационното основание по чл.348 ал.1 т.3 от НПК. За да аргументира искането си за увеличаване размера на наказанието лишаване от свобода и отмяна приложението на чл.66 ал.1 от НК, повереникът се позовава на продължителното противоправно поведение през цялата вечер на подсъдимия спрямо пострадалия, на обстоятелството, че в нито един момент процесната вечер подсъдимият не е признал за действията, които е осъществил спрямо жертвата, като единствено показанията на свидетелите са станали причина за разкриване на обективната истина, както и на факта, че стремежът на подсъдимия Й. да избегне причастността си към деянието е станал пречка за установяване на точното състояние на пострадалия. Освен това се посочва, че наложеното наказание на подсъдимия е събудило явно обществено недоволство в малката общност, в която живеят извършителят и пострадалото лице, както и че проявата на насилие от страна на подсъдимия спрямо пострадалия С. Н. не е изолиран случай, тъй като за подобни действия, срещу него е била подадена жалба на 12.11.2019 г. от лицето П. В. в РУ –гр. /населено място/, по повод на която на подсъдимия е бил съставен предупредителен протокол за въздържане от агресивно поведение. Моли да бъде отменено атакуваното съдебно решение и делото върнато за ново разглеждане на въззивната инстанция с указания за увеличаване размера на наказанието лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно.

  В съдебното заседание пред Върховния касационен съд защитникът на подсъдимия- адв.С. поддържа депозираната от тях касационна жалба по изложените в нея съображения и с направените искания. Същевременно оспорва жалбата на частните обвинители и моли тя да бъде оставена без уважение.

  Повереникът на частните обвинители и граждански ищци –адв.М. заявява, че определеното от въззивната инстанция наказание е явно несправедливо, тъй като е несъобразено с обществената опасност на деянието и дееца, поради което моли да бъде уважена касационната им жалба. Изразява несъгласие с мотивите, посочени в жалбата на подсъдимия, която счита за неоснователна.

  Представителят на Върховната касационна прокуратура изразява становище за неоснователност и на двете касационни жалби. Заявява, че въззивният съд е съобразил всички обстоятелства, имащи отношение към индивидуализацията на наказанието, като увеличеният размер на наказанието лишаване от свобода съответства и на целите по чл.36 от НК. Предлага атакуваното съдебно решение да бъде оставено в сила.

  В последната си дума подсъдимият В. В. Й. моли да не бъде променяно наказанието му и да се потвърди първоинстанционната присъда.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, трето наказателно отделение като обсъди доводите, релевирани в касационните жалби, становището на страните от съдебното заседание и извърши проверка на атакувания въззивен съдебен акт в рамките на правомощията си, установи следното:

  С

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари