Определение №81/12.05.2021 по дело №4517/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Друго

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 81

гр. София, 12.05.2021 г.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, второ отделение в закрито заседание на деветнадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

гр. дело № 4517/2019 год.

Производство по чл. 248, ал.1 ГПК.

Производството е образувано по молба вх. № 2113/15.03.2021 год. на И. А. и К. А. чрез процесуалния им представител адв. Н. Т. от АК – Благоевград, с искане да се допълни Решение № 57 от 26.02.2021 г. по гр. д. № 4517/2019 г. на ВКС, II г. о. в частта относно разноските. Претендира се присъждане на направените от молителите- като касаторите в съдебното производство разноски за защита поради липсата на произнасяне от съда, въпреки направено в тази насока искане от тях. Претендират се заплатените такси и разноски сторени пред всички съдебни инстанции, предвид на постановеното по същество решение на касационната инстанция.

В срока по чл.248, ал.2 ГПК няма постъпил отговор от насрещната страна.

Върховния касационен съд Гражданска колегия, състав на Второ гражданско отделение намира следното.

Молбата е процесуално допустима – подадена от легитимирана страна, в срока по чл.248, ал.1 ГПК.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред касационния съд е образувано по касационна жалба на И. А. и К. А. срещу Решение № 3425/26.07.2019 г. по в.гр.д. № 315/2019 г. по описа на ОС – Благоевград.

С Определение № 235/19.05.2020 г. по гр.д. № 4517/2019 год. касационното обжалване е допуснато в частта по уважените искове по чл. 109 ЗС за премахване на масивна плътна ограда, както и на циментирана /бетонирана част от дворно място, попадащо в УПИ от кв. 7 по плана на [населено място], общ. Г., както и в частта, с която на основание чл. 59 ЗЗД касаторите са осъдени да заплатят обезщетение в размер на 2194 лв. (две хиляди сто деветдесет и четири лева).

В откритото съдебно заседание касаторите чрез процесуалния си представител са заявили искането си за заплащането на разноски в касационното производство в размер на 1964 лв. (хиляда деветстотин шестдесет и четири лева), представен е и Списък по чл.80 ГПК /л. 87 по делото/.

В откритото съдебно заседание ответната страна по касация не е възразила относно размера на претендираните от касаторите разноски.

С Решение № 57 от 26.02.2021 г. по гр.д. № 4517/2019 г. настоящият състав на II – г.о. е постановил решение с което e отменено въззивно Решение № 3425 от 26.07.2019 год., постановено по гр.В.д. № 315/2019 год. на ОС-Благоевград в частта, с която е потвърдено Решение № 892 от 18.03.2019 година, постановено по гр.д. № 6/2014 год. на РС-Гоце Делчев и е уважен иска на Е. и П. И. с правно основание чл. 109 ЗС за премахване на масивна плътна ограда, попадаща в УПИ ** в кв. 7 по РП на [населено място], [община], както и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари