Определение №81/12.05.2021 по дело №4517/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Друго

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 81

гр. София, 12.05.2021 г.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, второ отделение в закрито заседание на деветнадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

гр. дело № 4517/2019 год.

Производство по чл. 248, ал.1 ГПК.

Производството е образувано по молба вх. № 2113/15.03.2021 год. на И. А. и К. А. чрез процесуалния им представител адв. Н. Т. от АК – Благоевград, с искане да се допълни Решение № 57 от 26.02.2021 г. по гр. д. № 4517/2019 г. на ВКС, II г. о. в частта относно разноските. Претендира се присъждане на направените от молителите- като касаторите в съдебното производство разноски за защита поради липсата на произнасяне от съда, въпреки направено в тази насока искане от тях. Претендират се заплатените такси и разноски сторени пред всички съдебни инстанции, предвид на постановеното по същество решение на касационната инстанция.

В срока по чл.248, ал.2 ГПК няма постъпил отговор от насрещната страна.

Върховния касационен съд Гражданска колегия, състав на Второ гражданско отделение намира следното.

Молбата е процесуално допустима – подадена от легитимирана страна, в срока по чл.248, ал.1 ГПК.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред касационния съд е образувано по касационна жалба на И. А. и К. А. срещу Решение № 3425/ 26.07.2019 г. по в.гр.д. № 315/2019 г. по описа на ОС – Благоевград.

С Определение № 235/19.05.2020 г. по гр.д. № 4517/2019 год. касационното обжалване е допуснато в частта по уважените искове по чл. 109 ЗС за премахване на масивна плътна ограда, както и на циментирана /бетонирана част от дворно място, попадащо в УПИ от кв. 7 по плана на [населено място], общ. Г., както и в частта, с която на основание чл. 59 ЗЗД касаторите са осъдени да заплатят обезщетение в размер на 2194 лв. (две хиляди сто деветдесет и четири лева).

В откритото съдебно заседание касаторите чрез процесуалния си представител са заявили искането си за заплащането на разноски в касационното производство в размер на 1964 лв. (хиляда деветстотин шестдесет и четири лева), представен е и Списък по чл.80 ГПК /л. 87 по делото/.

В откритото съдебно заседание ответната страна по касация не е възразила относно размера на претендираните от касаторите разноски.

С Решение № 57 от 26.02.2021 г. по гр.д. № 4517/2019 г. настоящият състав на II – г.о. е постановил решение с което e отменено въззивно Решение № 3425 от 26.07.2019 год., постановено по гр.В.д. № 315/ 2019 год. на ОС-Благоевград в частта, с която е потвърдено Решение № 892 от 18.03.2019 година, постановено по гр.д. № 6/2014 год. на РС-Гоце Делчев и е уважен иска на Е. и П. И. с правно основание чл. 109 ЗС за премахване на масивна плътна ограда, попадаща в УПИ ** в кв. 7 по РП на [населено място], [община], както и в частта, с която е отменено Решение № 892 от 18.03.2019 година, постановено по гр.д. № 6/2014 год. на РС-Гоце Делчев по отхвърлена претенцията на Е. и П. И. по чл. 109 ЗС за премахване на циментирана (бетонираната) част от дворното място, попадаща в УПИ ** в кв. 7 по РП на [населено място], [община] и е постановено решение решение, с което И. и К. А. са осъдени да премахнат циментираната (бетонираната) част от дворното място, попадаща в УПИ ** в кв. 7 по РП на [населено място], [община], на основание чл. 109 ЗС и вместо него е постановено решение, с което са отхвърлени заявените искове с правно основание чл. 109 ЗС за премахване на масивна плътна ограда, попадаща в УПИ ** в кв. 7 по РП на [населено място], [община] и за премахване на циментирана (бетонираната) част от дворното място, попадаща в УПИ ** в кв. 7 по РП на [населено място], [община], тяхна собственост, като неоснователни, без произнасяне по искането за разноски.

Съгласно чл.81 ГПК съдът се произнася по искане за разноски с акта, с който е приключило делото в съответната инстанция, при пропуск да стори това, съдебния акт, по искане на страната може да бъде

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари