Определение №81/05.02.2021 по дело №3457/2020

Спорът е разрешен с Решение №116/23.06.2021 по дело №3457/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на втори февруари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 3457 по описа за 2020г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е с правно основание чл.288 от ГПК.

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от „Енерго-Про Продажби”АД гр. Варна, представлявано от членовете на УС С., Д. и К., чрез процесуалният представител адвокат Банков против въззивно решение № 260221 от 28.07.2020г. по в.гр.д. № 1239 по описа за 2020г. на Окръжен съд Варна, с което е потвърдено решение № 1189 от 6.03.2020г. по гр.д. № 17745/2019г. на Районен съд Варна като е прието за установено в отношенията между страните, че С. В. С. не дължи на „Енерго- Про Продажби”АД сумата от 7 186.46лв., представляваща стойността на начислена въз основа на извършена корекция на сметка на потребителя стойност на електрическа енергия за периода от 28.11.2017г. до 27.11.2018г. за обект, по партида с клиентски № [ЕГН] и абонатен номер [ЕГН] за обект с адрес: [населено място], [улица], вх.В, ап.2, за която е издадена фактура № [ЕГН] от 16.10.2019г., на основание чл.124 ал.1 ГПК и са присъдени разноски.

Към касационната жалба е приложено изложение, в което са поставени следните въпроси, на основание чл.280 ал.1 т.1 ГПК: 1. Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след изменение на Закона за енергетиката, в сила от 17.07.2012г.и при действието само на чл.48-51 ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013г.? Въпросът се поставя във връзка с твърдението на касатора, че въззивният съд – след като е изключил възможността за приложение на чл.50 от ПИКЕЕ, не е обсъдил въпроса за приложимостта на общите правила на ЗЗД., Позовава се на противоречие на въззивния акт с приетото в решения по гр.д.№ 2991/2018г.на ІІІ гр.о. и по т.д.№ 1156/2016г. на ІІ т.о., 2. При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на еректромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл.183 ЗЗД? Позовава се на противоречие на въззивния акт с приетото в решение по гр.д.№ 4160/2018г.на ІІІ г.о. и по гр.д.№ 50417/2016г. на І г.о., 3. Има ли право доставчикът на електрическа енергия едностранно да коригира сметките на потребителите в периода след влизане в сила на промените на чл.98а, ал.2, т.6 и чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ и приемането на ПИКЕЕ /ДВ бр.98/12.11.2013г./, както и при сега действащите ПИКЕЕ /ДВ бр.35/30.04.2019г./, при условие, че корекцията се извършва при действието на заварените Общи условия на доставчика, в които не е предвиден изричен ред за уведомяване при извършване на корекция по смисъла на чл.98а, ал.2, т.6 ЗЕ? Отделно се позовава и основанието по чл.280, ал.2 ГПК – очевидна неправилност.

Срещу подадената касационна жалба е постъпил отговор от С. С., чрез процесулания представител адвокат Г., с който изразява становище за недопустимост, поради липса на посоченото специално основание за допустимост и не основателност на жалбата. Претендира направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 700лв., съобразно представен списък, реалното извършване на които удостоверява с приложен договор за правна защита и съдействие от 1.10.20г.

Касационната жалба

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари