Определение №803/17.12.2020 по дело №3832/2019

Спорът е разрешен с Решение №102/24.06.2021 по дело №3832/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване се допуска поради очевидна неправилност на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос. Не е ясно според постановеното от съда в диспозитива каква е отговорността на ответниците (длъжници) - обща или солидарна, нито какъв е размерът на установения със съдебното решение дълг – посочени са едновременно суми в евро и в лева, а стойностите могат да се различават с оглед момента към който се прави съответното преобразуване на валутата, а и зависи от курса на избраната банка.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на дванадесети ноември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа докладваното от съдия А. Бонева гр. дело № 3832 по описа за 2019 г. взе предвид следното

История на спора

Производството по делото е образувано по касационна жалба вх. № 22895/25.07.2019 г., подадени от Й. Д. К. и Н. В. К., чрез адвокат Н. Б., срещу въззивно решение № 763/21.06.2019 г., постановено от Варненски окръжен съд по гр.д. № 928/2019 г., както и касационна жалба вх. № 7372/04.03.2020 г. против решение № 117/03.02.2020 г., постановено по същото дело, по реда на чл. 247 ГПК (непрецизно индивидуализирано в касационната жалба).

По касационна жалба вх. № 22895/25.07.2019 г.:

Касаторите Й. Д. К. и Н. В. К. излагат касационни доводи за недопустимост, а още и за неправилност на въззивното решение поради противоречие с материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. По същество единственото оплакване е свързано с твърдение за допуснати от въззивния съд нарушения на съдопроизводствените правила – произнасяне по непредявен иск, съответно разглеждане на претенция, изменена за първи път във въззивното производство. Ищецът предявил иск относно парична сума в лева, недопустимо изменил иска във въззивното производство, като посочил сума в евро. Въззивният съд уважил иска в посочената валута, с посочена левова равностойност. Искат отмяна на въззивното решение и постановяване на друго, с което исковете да се отхвърлят.

Насрещната страна Н. П. Г., чрез адв. М. М., отговаря в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване – в изложението липсва изведен правен въпрос, отговарящ на изискванията на чл. 280, ал. 1 ГПК.

Мотиви

По касационна жалба вх. № 7372/04.03.2020 г.

Касаторите Й. Д. К. и Н. В. К. твърдят неправилност на решението по чл. 247 ГПК. По същество не излагат нито едно твърдение за неточно приложение на чл. 247 ГПК – че не е било налице допусната очевидна фактиечска грешка от въззивния съд при постановяване на първоначалното решение. Оплакванията са по същество на произнасянето – не може да се присъжда сума във валута, щом тя не е била заявена в исковата молба, като се позовава на разрешенията, дадени в ТР № 4/29.04.2015 г. на ОСГТК на ВКС.

Насрещната страна Н. П. Г. не отговаря в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК.

Съставът на Върховния касационен съд намира, че и двете касационните жалби, срещу двете решения на Варненския окръжен съд, са допустими. Подадени са в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирани страни, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и отговарят на изискванията по чл. 284 ГПК, ал. 1 и 2.

Приложено е и изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК, с което са изпълнени и условията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

По заявените основания за допускане на касационното обжалване, съставът на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение, намира следното:

Н. П. Г. предявил иск за установяване в отношенията с Й. Д. К. и Н. К., че последните солидарно му дължат 10 204 лв. – получена от тях на неосъществено основание по предварителен договор за покупко-продажба, както и лихва за забава, считано от 30.03.2018 г.

Районният съд отхвърлил исковете, защото приел, че задължението е за връщане на получени пари в евро, а не

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари