Определение №80/20.05.2021 по дело №1048/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Определение по ч. гр.д. на ВКС , І-во гражданско отделение стр.3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 80

  София, 20.05.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

  ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

  Владимир Йорданов

  разгледа докладваното от съдия Йорданов

  гр.дело № 1048 /2021 г.: и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.307,ал.1 ГПК.

  Образувано е по подадена от Ц. И. Г. и Л. А. Г. молба за отмяна на влязло в сила решение от 08.03.2018 г. по гр.д. № 543 /2017 г. на Монтанския окръжен съд, с което е потвърдено решение от 06.06.2016 г. по гр.д. № 70019 /2015 г. на Монтанския районен съд в частта, с която са уважени искове на М. В. В. – И. и Д. В. И. срещу Ц. И. Г. 1) с правно основание чл.108 ЗС за реална част с площ от 38.75 кв.м., индивидуализирана по скица към заключение на вещо лице на л.213 по гр.д. № 70019 /2015 г. на МРС, от поземлен имот с идентификатор ..... по КК на [населено място], целият с площ 691 кв.м. и 2) с правно основание чл.109 ЗС за премахване на ограда и част от сграда, които попадат в имот ....., или се намират на по-малко от 3 метра от имотната граница на този имот.

  Молителите твърдят, че са подали жалба до Софийска районна прокуратура с вх. № 48388 от 17.11.2020 г. срещу вещото лице, изготвило заключението по делото, на което е основано влязлото в сила решение, чиято отмяна искат, което (заключение) е невярно по смисъла на чл.291,ал.1 НК, с което твърдят, че е осъществено основание по чл.303,ал1,т.2 ГПК за отмяна на влязлото в сила решение – по надлежен ред е установена неистинност на заключение на вещо лице, на което е основано влязлото в сила съдебно решение.

  Насрещните страни М. В. В. – И. и Д. В. И. твърдят в писмен отговор, че молбата за отмяна е немотивирана и неоснователна.

  Настоящият състав, като обсъди по реда на чл.307,ал.1 ГПК наличието на предпоставките за допустимостта, намира следното :

  Молбата за отмяна е подадена срещу влязло в сила съдебно решение, тъй като с определение № 15 от 09.01.2019 г. по гр.д. № 2858 /2018 г. по описа на ВКС, II г.о. не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение.

  Единственото твърдяно от молителите основание за отмяна на влязлото в сила решение е по чл.303,ал1,т.2 ГПК. Настоящият съдебен състав намира, че основанието за отмяна по чл.303,ал.1,т.2 ГПК предвижда не само изброени по вид престъпни обстоятелства, но и установяването им по надлежния съдебен ред, който е влязла в сила присъда, споразумение по наказателно дело или влязло в сила решение по чл.124,ал.5 ГПК, каквито молителите не твърдят да са постановени и влезли в сила, нито сочат и представят такива, поради което искането на молителите не попада в хипотезата на чл.303,ал.1,т.2 ГПК, нито в която и да е друга хипотеза на основанията за отмяна, предвидени в чл.303,ал.1 и чл.304 ГПК.

  С т.10 от ТР № 7 /31.07.2017 г. по т.д. № 7 /2014 г. на ОСГТК на ВКС е прието, че молба за отмяна, която не съдържа конкретни и надлежни твърдения за наличие на някое от основанията по чл.303,ал.1 и чл.304 ГПК, е недопустима, по нея ВКС се произнася с определение, с което я оставя без разглеждане.

  Поради изложеното настоящият състав на ВКС приема, че молбата за отмяна е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

  С оглед изхода от това производство молителите нямат право на разноски, а искането на ответниците за присъждане на разноски съгласно представения списък на разноски (л.40) е основателно и доказано за сумата 450 лева, чието уговаряне и заплащане е удостоверено с представения договор за процесуално представителство (л.39).

  Воден от гореизложеното, съдът

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Ц. И. Г. и Л. А. Г. за отмяна на влязло в сила решение от 08.03.2018 г. по гр.д. № 543 /2017 г. на Монтанския окръжен съд, с което е потвърдено решение от 06.06.2016 г. по гр.д. № 70019

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари