Решение №8/27.01.2020 по дело №1309/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Искова молба е нередовна, тъй като дори и след уточнението, петитумът ѝ е останал неясен и противоречив: не е ясно дали ищците предявяват положителен установителен иск за установяване на тяхното право на собственост и ако предявяват такъв иск- за каква идеална част от трите имота; дали предявяват отрицателни установителни искове за правото на собстветност на ответниците и ако предявяват такива искове- за каква идеална част от имотите; дали предявяват положителни установителни искове за установяване правото на собственост на ответниците върху посочена от тях идеална част от имотите и ако предявяват такива искове- в какво се изразява правния интерес на ищците от предявяване на искове за установяване на чужди права; дали предявяват някакъв друг иск за установяване правното /вещнопрехвърлително/ действие на договора за дарение. Исковата молба е останала нередовна до приключване на делото пред въззивната инстанция: исковата молба повече не е оставяна без движение и нейната нередовност не е била отстранена от ищците. Поради това обжалваното въззивното решение се явява недопустимо /като постановено по нередовна искова молба/ и като такова следва да бъде обезсилено.

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите