*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация


Анотация

Въпрос

Следва ли по иска с правно основание чл. 508, ал. 3 ГПК във вр. с чл. 49 ЗЗД и чл. 45 ЗЗД ищецът да докаже, че вследствие действията на третото лице действително е претърпял твърдените от него вреди в размера на вземането му, в това число да докаже дали е налице обективна невъзможност да събере твърдяното си вземане от длъжника, вкл. и чрез други изпълнителни способи, за да е налице основателна претенция за причинени вреди срещу третото лице; кога се счита, че кредиторът е претърпял вреди вследствие нарушение на задължението на третото лице по чл. 508, ал. 3 ГПК?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Гражданска колегия, Второ отделение в закрито заседание на осми февруари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Маринова

ЧЛЕНОВЕ:
Веселка Марева, Емилия Донкова

като разгледа докладваното от съдия Емилия Донкова гр. д. № ****** по описа на ВКС за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК във вр. с чл. 280 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. А. В. и адв. П. Ц., като пълномощници на „Алианц Банк България“ АД, гр. София, срещу въззивно решение № ****** г. по описа на Софийския апелативен съд.

В писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК ответникът в касационното производство „Адвокатско дружество Ташева и съдружници“, чрез процесуалния си представител, изразява становище, че не са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване по изложените в отговора съображения.

Касационната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд в срока по чл. 283 ГПК.

При проверка по допускането на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, намира следното:

С обжалваното въззивно решение е потвърдено първоинстанционното решение, с което касаторът е осъден да заплати на „Адвокатско дружество Ташева и съдружници“, на основание чл. 49 ЗЗД вр.чл. 45 ЗЗД сумата от 62 913,38 лева по предявен частичен иск от общо заявена претенция в размер на 147 566,36 лева – обезщетение за имуществени вреди от неизпълнение на задължения по чл. 507 ГПК и чл. 508 ГПК като трето задължено лице по запорно съобщение изх. №19050/04.10.2013 г. на ЧСИ М., с рег. № 786, по изп. дело № 20137860401867, както следва - 11 913,38 лв. частична претенция от заплатена на 09.10.2013 г. сума от 30 428,24 лева ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари