*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно иска против Агенция по вписванията, на основание чл. 49 ЗЗД, вр. с чл. 45 ЗЗД и чл. 49 ПВ, за обезщетение на имуществени вреди поради невярно удостоверяване на Служба по вписванията, равняващо се на стойността на изгубените от ищеца вещни права на собственост, респ. ползване, върху жилище, от което е бил отстранен след проведената публична продан.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и осми март, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

Председател:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА

Членове:
БОРИС ИЛИЕВ, ЕРИК ВАСИЛЕВ

при участие на секретаря Ани Давидова като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д.№ ****** по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано по касационна жалба на М. Н. Н. чрез адвокат К. Г. от АК-Варна и по касационна жалба на Агенция по вписванията чрез юрисконсулт И. Т. срещу решение № ****** на Апелативен съд Варна, с което се потвърждава решение от ****** на Окръжен съд Варна за отхвърляне иска на М. Н. Н. против Агенция по вписванията за обезщетение на имуществени вреди в размер на 81 500 лева и са уважени исковете на И. Т. Г. и Т. П. Г. против Агенция по вписванията, на основание чл.49 ЗЗД, вр. с чл. 45 ЗЗД и чл. 49 ПВ, за обезщетение на имуществени вреди в размер на 80 936 лева поради невярно удостоверяване на Служба по вписванията – гр.Варна, равняващо се на стойността на изгубените от тях вещни права на собственост, респ. ползване, върху жилище в [населено място], от което са били отстранени след проведената публична продан, ведно със законната лихва върху сумите от подаване на исковата молба - 22.07.2019 г. до изплащането им.

Касационен въпрос

Обжалването е допуснато за проверка на процесуалната допустимост на постановеното решение.

Мотиви

В съдебната практика на Върховния касационен съд, формирана с Тълкувателно решение № 2/29.02.2012 г. по тълк. д.№ 2/2011 г., ОСГТК на ВКС се приема, че правната квалификация на всеки иск е свързана с допустимостта на постановеното по него решение само когато с последното решаващият съд е нарушил принципа на диспозитивното начало в гражданския процес, произнасяйки се извън определеният от страните по спора предмет на делото и обхвата на търсената от ищеца защита, а когато липсва такова нарушение, дадената от съда правна квалификация на исковата претенция, с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №60863/30.12.2021 по дело №2805/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В кои случаи правната квалификация е свързана с допустимостта /включително кога е нарушено диспозитивното начало/ или неправилността на обжалваното решение – при различни видове искове, определящи вида на търсената защита, при различни институти на правото /договорна или деликтна отговорност/, при приложимостта на общия исков ред или на особените искови производства,…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Основание ли е за обезсилване на решението и връщане на делото на долната инстанция неправилната правна квалификация на иска?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали съдът може да разгледа иска, като го квалифицира по различен начин от ищеца и какви неимуществени права, блага или правнозащитими интереси подлежат на обезщетяване по чл. 2 ЗОДОВ, как и с какви доказателствени средства се доказват неимуществените вреди от повдигане на незаконно обвинение?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За да определи действителното основание на спорното материално право, съдът следва да изходи от изложените в обстоятелствената част на исковата молба фактически твърдения, които формират основанието на исковата претенция, и от заявеното в петитума искане за защита. В съответствие с принципа на диспозитивното начало в гражданския процес съдът трябва да…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По спорни въпроси на вписванията.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Незаконосъобразни наказателни постановления, действия и бездействия по налагане на административни наказания. Подлежат ли на обезщетяване направените в тези производства разноски? 2. Незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на органите на съдебната власт. 3.Транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения, собственост на държавата и общините. 4. Нарушение на права на граждани от незаконни…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари