Определение №785/13.11.2020 по дело №1930/2020

  Анотация

  Въпрос


  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 785

  гр.София, 13.11.2020 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на дванадесети ноември две хиляди и двадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Томов

  ЧЛЕНОВЕ: Драгомир Драгнев

  Геновева Н.

  като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № 1930 по описа за 2020 г. приема следното:

  Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Й. Н. Й. против решение № 52 от 19.02.2020 г., постановено по въззивно гражданско дело № 632 по описа за 2019 г. на Врачанския окръжен съд в частите, с които е потвърдено решение № 16 от 10.1.2018 г. по гр. д. № 1276 по описа за 2017 г. на Районен съд- Мездра за предоставяне на родителските права по отношение на трите малолетни деца А. С. Д., В. С. Д. и Н. С. Д. на бащата С. В. Д. и за местоживеене на децата е определено местожителството на бащата, отменено е първоинстанционното решение и е постановено друго, с което е определен режим на лични отношения между децата и майката Й. Н. Д. /Й./ и тя е осъдена да заплаща на всяко дете по 150 лева месечна издръжка.

  Касаторът твърди, че решението на Окръжен съд Враца е неправилно - основание за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.3 от ГПК. Като основания за допускане на касационното обжалване касаторът се позовава на очевидна неправилност и на т.1 на чл.280, ал.1 от ГПК по следните въпроси:

  1.В обсега на извършваната от съда задължителна преценка на интересите на децата по чл. 59, ал. 4 СК и по § 1, т. 5 ДР на Закона за закрила на детето включва ли се произнасяне по въпроса относно разделното им живеене. При проверката следва ли да се има предвид и каква е относителната тежест на пола на децата, възрастта им и възрастовата им разлика? Според касатора по този въпрос разрешението на въззивния съд противоречи на решения № 290 от 07.11.2012 г. по гр.д. № 640/12 г. на ІІІ ГО, № 215 от 21.06.2011 г. по гр.д. 1325/2010 г. на ІІІ ГО, № 152 от 18.06.2012 г. по гр.д. 1066/2011 г. на ІІІ ГО, № 280 от 20.07.2011 г. по гр.д. № 888/2010 г. на ІV ГО, № 207 от 24.07.2013 г. по гр.д. № 911/2012 г. на ІV ГО и № 331 от 01.11.2013 г. по гр.д. № 2181 от 2013 г. на ІV ГО на ВКС. Въззивният съд изобщо не е обсъдил възможността за разделно местоживеене на децата, което е допустимо при наличие на важни причини-например голямата разлика във възрастта.

  2.Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доводи и възражения на страната във въззивната жалба, като изложи свои собствени решаващи мотиви съгласно чл. 236, ал. 2 ГПК? По този въпрос касаторът се позовава на противоречие между въззивното решение и решения № 187 от 7.7.16 г. по гр.д. № 1332/2015 г. на ІV ГО, № 130 от 23.06.2016 г. по т.д. 748/2015 г. на І ТО, № 157 от 08.11.2011 г. по т.д. 823/2010 г. на ІІ ТО, № 134 от 30.12.2013 г. по т.д. 34/2013 г. на ІІ ТО, № 237 от 24.06.2010 г. по гр.д. № 826/2009 г. на ІV ГО, № 283 от 01.11.2017 г. по гр.д. № 1609/2014 г. на ІV ГО на ВКС.

  3.При предоставяне на родителските права и определяне на местоживеенето на децата кои обстоятелства следва да се преценяват? Според касатора противоречието на въззивното решение по този въпрос е с ППВС № 1 от 12.11.1974 г., решения от 21.06.2011 г. по гр.д. 1325/2010 г. на ІІІ ГО, № 280 от 20.07.2011 г. по гр. д. № 888/2010 г. ІV ГО, № 152 от 18.06.2012 г. по гр.д. № 1066/2011 г. на ІІІ ГО, № 65 от 28.02.2014 г по гр.д. № 4202/2013 г. на ІV ГО, № 290 от 07.11.2012 г. по гр.д. № 640/2012 г. на ІІІ ГО, № 712 от 15.02.2011 г. по гр.д. № 81/2010 г. на ІІІ ГО, № 26 от 02.3.2019 г.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове