Определение №78/18.05.2021 по дело №1668/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 78

  София, 18.05.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 1668/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 307 ГПК.

  Делото е образувано по молба на Н. В. Т. и С. В. Т. за отмяна на основание чл. 303, ал.1,т.1 ГПК на решение № 984 от 01.02.2016 г. по гр.д. № 982/2007 г. на Софийски градски съд; допълнително решение от 17.06.2016 г. по същото дело; решение № 1483 от 06.03.2017 г. по гр.д. № 982/2007 г. на Софийски градски съд; решение от 23.03.2006 г. по гр.д. № 1199/2002 г. на Софийски районен съд; допълнително решение от 19.01.2007 г. по гр.д. № 1199/2002 г. на Софийски районен съд.

  С молбата за отмяна молителите представят множество писмени доказателства, за които твърдят че са от значение за изхода на делото и които не са им били известни при постановяване на решенията, чиято отмяна искат. Твърдят, че посочените писмени доказателства са били приложени по дела, по които те не са били страна, и са се снабдили с тях на 19.03.2018 г.

  Върховният касационен съд, за да се произнесе по допускане на молбата за отмяна до разглеждане в открито съдебно заседание, взе предвид следното:

  Молбата за отмяна е недопустима и следва да се остави без разглеждане в частта, с която се иска отмяна на решението, постановено на 23.03.2006 г. и допълнително решение от 19.01.2007 г., постановени по гр.д. № 1199/2002 г. на Софийски районен съд. И двата акта не са източник на сила на пресъдено нещо, тъй като са били обжалвани и са били предмет на в.гр.д. № 982/2007 г. на Софийски градски съд. Годен предмет на отмяна по реда на чл. 303 ГПК могат да бъдат само съдебни актове, които са окончателни и се ползват със сила на пресъдено нещо.

  Молбата за отмяна е допустима в частта, с която се иска отмяна на постановените по в.гр.д. № 982/2007 г. решения от 01.02.2016 г., 17.06.2016 г. и от 06.03.2017 г. Същите са влезли в сила на 11.04.2018 г., на която датата е постановено определение № 179 по гр.д. № 4145/2017 г. на ВКС, І г.о., с което посочените решения не са допуснати до касационно обжалване.

  Молбата формално отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1 ГПК, тъй като съдържа мотивирано изложение на основанието за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК. Изложено е и твърдение, че молителите са се снабдили с представените с нея писмени доказателства на 19.03.2018 г., т.е. преди влизане в сила на въззивното решение на 11.04.2018 г. Предвид това следва да се приеме, че молбата за отмяна е подадена в преклузивния срок по чл. 305, ал.1, т.1 ГПК и следва да се допусне до разглеждане в открито съдебно заседание.

  Водим от гореизложеното съдът

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима молбата на Н. В. Т. и С. В. Т. за отмяна на основание чл. 303, ал.1, т.1 ГПК на решение от 23.03.2006 г. и допълнително решение от 19.01.2007 г., и двете постановени по гр.д. № 1199/2002 г. на Софийски районен съд.

  Това определение може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на молителите.

  ДОПУСКА за разглеждане в открито съдебно заседание молбата на Н. В. Т. и С. В. Т. за отмяна на основание чл. 303, ал.1, т.1 ГПК на решение № 984 от 01.02.2016 г. по гр.д. № 982/2007 г. на Софийски градски съд; допълнително решение от 17.06.2016 г. по същото дело и решение № 1483 от 06.03.2017 г. по гр.д. № 982/2007 г. на Софийски градски съд.

  Делото да се докладва на председателя на първо гражданско отделение за насрочване в открито съдебно заседание.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари