Решение №77/17.05.2021 по дело №513/2009


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 77

  гр. София, 17.05.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 513/2009 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 247 ГПК.

  Образувано е по молба вх. № 2353/19.03.2021 г. на Ц. К. Я., [населено място], с която се прави искане за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 415/08.09.2010 г. по гр. д. 513/2009 г. на ВКС, I г. о. Молителят посочва, че в решението на ВКС е допусната очевидна фактическа грешка, изразяваща се в погрешно изписване в диспозитива на решението на идентификаторите на част от процесните недвижими имоти – апартамент и гараж /вместо дванадесет цифри са посочени десет, като е пропусната цифрата 86/. Моли грешките да бъдат отстранени.

  В срока по чл. 247, ал. 2 ГПК е постъпил отговор, в който се излага становище за основателност на молбата.

  Върховният касационен съд, състав на I г. о., констатира следното:

  С решение № 415/08.09.2010 г. по настоящото дело е отменено решение № 281 от 20.01.2009 г. по гр. д. № 371/2008 г. по описа на Окръжен съд – Ямбол, като вместо него съдът е отхвърлил предявеният от М. Ц. И. срещу К. И. Я. иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ и по чл. 108 ЗС за собственост и ревандикация върху 1/2 идеална част от апартамент, гараж, ателие и идеални части от общите части на сграда и от право на строеж върху общинско място, находящо се в [населено място].

  След проверка на постановеното решение настоящият съдебен състав приема, че действително е допусната сочената от страната техническа грешка при изписване идентификаторите на спорните апартамент и гараж. Процесните недвижими имоти са индивидуализирани като апартамент №4 с идентификатор № ***** и гараж № 4 с идентификатор № *****. Те така са записани в обсъдените по делото нотариални актове за собственост и в диспозитива на решение № 281/2009г. по гр.д.№373/2008г. на Окръжен съд-Ямбол, което е било предмет на касационната проверка. В диспозитива на решение №415/2010г. по гр.д.№513/2009г. на ВКС, Іг.о., с което е отменено въззивното решение и е постановено отхвърляне на предявените от М. И. срещу К. Я. искове, идентификаторите на процесните имоти са записани погрешно : „апартамент № 4 с идентификатор № ***“ и „гараж № 4 с идентификатор № ****“.

  При това положение следва да се постанови решение за отстраняване по реда на чл. 247 ГПК на допуснатата очевидна фактическа грешка, като вместо „апартамент № 4 с идентификатор № ***, гараж № 4 с идентификатор № ****“, в диспозитива на решението следва да се чете „апартамент № 4 с идентификатор № *****, гараж № 4 с идентификатор № *****“.

  По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на І г.о.

  Р Е Ш И :

  ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на основание чл. 247 ГПК в диспозитива на решение № 415/08.09.2010 г. по гр. д. 513/2009 г. на ВКС, I г. о., като в абзац втори, ред 3 и ред 4, ВМЕСТО „апартамент № 4 с идентификатор № ***, гараж № 4 с идентификатор № ****“, ДА СЕ ЧЕТЕ „апартамент № 4 с идентификатор № *****, гараж № 4 с идентификатор № *****“.

  Решението е окончателно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари