Определение №76/17.05.2021 по дело №553/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 76

  София, 17.05.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

  Членове: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

  ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 553 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.248 ГПК.

  Образувано е по молба вх. № 3874/05.05.2021 г. на П. А. Н. и Й. А. Я., в която освен искането за издаване на изпълнителен лист, се съдържа и молба за присъждане на разноските по делото съобразно неговия изход.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, приема следното:

  Молбата по чл.248 ГПК е неоснователна.

  Производството по настоящото дело е образувано по две касационни жалби срещу решение № 716 от 13.07.2020 г. по в. гр. д. № 293/2020 г. на Пловдивския окръжен съд: по жалба на А. Н., М. Т., С. К. и Г. Кияев, в частта, с която е бил уважен предявеният от П. Н. и Й. Я. иск по чл.33, ал.2 ЗС и по жалба на Й. Я., в частта, с която е бил отхвърлен предявеният установителен иск за собственост на идеална част от друг имот.

  С определението по чл.288 ГПК от 12.04.2021 г. не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение в частта по иска с правно основание чл.33, ал.2 ЗС и е допуснато касационно обжалване в частта по иска за собственост.

  Молителите П. Н. и Й. Я. са ответници по жалбата, която има за предмет въззивното решение по иска с правно основание чл.33, ал.2 ЗС. С оглед изхода на делото по тази жалба те биха имали право на разноски за касационната инстанция, но само ако са направили разноски и ако своевременно са заявили искане за присъждането им. Видно от данните по делото, те не са подали отговор на касационната жалба, съответно – не са представили и доказателства за сторени разноски за защитата си срещу нея. Едва с молбата по чл.248 ГПК те представят списък, в който се позовават на чл.38, ал.2 ЗА. Доколкото обаче реално те не са осъществявали защита по тази касационна жалба, разноски по нея не им се дължат. Затова следва да бъде отказано допълване на определението по чл.288 ГПК в частта за разноските. По жалбата, подадена от Й. Я., е допуснато касационно обжалване и с решението, което ще се постанови по нея, ще се присъдят и разноските, съобразно изхода на делото.

  Молбата за издаване на изпълнителен лист по влязлото в сила решение по чл.33, ал.2 ЗС следва да се изпрати за произнасяне от първоинстанционния съд на основание чл.405, ал.2 ГПК, който следва да прецени дали са налице условията за издаване на изпълнителен лист по конститутивното решение по чл.33, ал.2 ЗС.

  Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 3874/05.05.2021 г. на П. А. Н. и Й. А. Я., в частта, с която се иска допълване на определение № 148 от 12.04.2021 г. по гр. д. Д 553/2021 г. в частта за разноските.

  Определението не подлежи на обжалване.

  Делото да се изпрати на Асеновградския районен съд, който да се произнесе по молба вх. № 3874/05.05.2021 г., в частта, с която се иска издаване на изпълнителен лист.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари