Решение №76/28.05.2021 по дело №4922/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 76

  гр.София, 28.05.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Първо гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретаря Емилия Петрова, изслуша докладвано от съдия Гергана Никова гражданско дело № 4922 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 290 ГПК.

  С Определение № 66 от 22.02.2021 г. по настоящето дело е допуснато касационно обжалване на въззивно Решение № ІІ-75 от 20.08.2019 г. по в.гр.д.№ 1447/2018 г. на Окръжен съд - Бургас в частта, с която съдът се е произнесъл по последицата по чл. 537, ал. 2 ГПК, като е постановил, че се отменя Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, възстановен по реда на ЗСПЗЗ № .... г. на съдия при Районен съд – Несебър.

  Обжалването е допуснато на основание чл. 280, ал. 2, хипотеза 2 ГПК, за да се прецени дали произнасянето по последицата по чл. 537, ал. 2 ГПК е съответна на предмета на делото.

  С касационната жалба на А. И. Д., В. К. Р., Х. К. Й., Н. З. Й., К. Х. Й., Г. А. Б., А. И. Д., С. Д. В. и П. Д. Д. – Ж., чрез пълномощник адвокат Е. И. от АК – Бургас, се поддържа, че в обсъжданата част въззивното решение частично е недопустимо, доколкото предявеният от „Ученически отдих и спорт“ ЕАД иск е предявен и уважен за част от имота, предмет на изцяло отменения констативен нотариален акт.

  Ответникът по касация „Ученически отдих и спорт“ ЕАД не е депозирал отговор срещу касационната жалба на представляваните от адвокат Е. И. касатори.

  Останалите ответници по касация: Х. В. Х., Р. Ж. Х., Т. С. Р., М. С. Р., С. Д. К., Н. Г. К. и Ц. В. Б. не са заявили становище по спора по приложението на чл. 537, ал. 2 ГПК.

  С въззивно Решение № ІІ-75 от 20.08.2019 г. по в.гр.д.№ 1447/2018 г. на Окръжен съд - Бургас, действащ в правомощията по чл. 258 и сл. ГПК и потвърждавайки първоинстанционното Решение № 71 от 02.05.2018 г. по гр.д.№ 1100/2016 г. по описа на РС – Несебър, въззивният съд е признал за установено по отношение на А. И. Д., В. К. Р., Х. К. Й., Н. З. Й., К. Х. Й., Г. А. Б., А. И. Д., С. Д. В., П. Д. Д.-Ж., Х. В. Х., Р. Ж. Х., Т. С. Р., М. С. Р., С. Д. К., Н. Г. К. и Ц. В. Б., че „Ученически отдих и спорт” ЕАД е собственик на поземлен имот с идентификатор .... по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], Община Несебър, с адрес на имота – [населено място], местност „Ю.-Ю.”, с площ от 3 522 кв.м. и с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване. На основание чл. 537, ал. 2 ГПК е отменен Нотариален акт за собственост върху недвижим имот, възстановен по реда на ЗСПЗЗ № .... г. на съдия при Районен съд – Несебър, с който, на основание представено Решение № 64Р от 19.01.1993 г. на ОПК – Несебър и приложена скица, наследниците на В. Т. К. са признати за собственици на нива с площ от 4 445 кв.м., трета категория, находяща се в строителните граници на к.к. „С.”, м. „Х.” – имот № .... по плана от 1931 г. Постановено е и отхвърляне на предявения от А. И. Д., В. К. Р., Х. К. Й., Н. З. Й., К. Х. Й., Г. А. Б., А. И. Д., С. Д. В., П. Д. Д.-Ж., Х. В. Х. и Р. Ж. Х. срещу Т. С. Р., М. С. Р., С. Д. К., Н. Г. К. и Ц. В. Б. иск за допускане на делба на поземлен имот с идентификатор .... по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], общ. Несебър, адрес на имота – [населено място], м. „Ю./Ю.” с площ от 3 522 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана и с начин на трайно

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари