*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Коя е приложимата редакция на чл. 59, ал. 5 ЗБН към прихващанията, извършени преди изменението на разпоредбата със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г. /ДВ бр. 98 от 24.11.2014г./, вр. с § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност /ДВ бр.22 от 13.03.2018г./?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в публичното заседание на тридесет и първи май две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ПЕТЯ ХОРОЗОВА, АННА БАЕВА

при участието на секретаря Лилия Златкова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N ****** по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по жалба на ответника „Централна кооперативна банка" АД, [населено място], срещу решение № 2916 от 30.12.2019г. по в.т.д. № 5516//2019г. на Апелативен съд - София, с което е потвърдено решението от 16.07.2019 г. по т. д. № 1542//2017 г. на Софийския градски съд, VI-21 състав, с което по иска на „Корпоративна търговска банка” АД /в несъстоятелност/ срещу касатора на основание чл. 59, ал. 5 ЗБН е обявено за недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка” АД /н/ изявление за прихващане с вх. № 7041/30.06.2014 г. на „ЦКБ“, [населено място], с нейни вземания по договор за срочен депозит от 29.11.2012г. в общ размер на 5 000 777,78 евро, придобити с договор за цесия от 27.06.2014 г., сключен с „Централна кооперативна банка“ АД, регистрирана в Република България, с негови задължения към „КТБ“ АД по договор за банков депозит от 17.12.2012г., освен за частта, която ответникът би получил при разпределение на осребреното имущество, и на осн. чл. 59, ал. 7 ЗБН ответникът е осъден да заплати държавна такса в размер на 391 226,85 лeва.

Касаторът счита въззивното решение, за недопустимо, съответно за за неправилно. Излага съображения, че спрямо процесното прихващане не следва да се прилага със задна дата редакцията на чл.59, ал.5 ЗБН, обн. в ДВ. бр.98/28.11.2014г., а трябва да се приложи законовият текст, който е действал към момента на извършване на процесното прихващане - 30.06.2014 г. Към тази дата е действала правна норма, в която не се съдържа забрана или ограничение за кредиторите да извършват прихващания с насрещни вземания на банката, респ. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари